ONLINE KURSEVI


Šta su ONLINE kursevi?

ONLINE kursevi predstavljaju osnovu izdavačke delatnosti studija „ANIMA“ kojim je planirana proizvodnja popularnih edukativnih naslova iz oblasti informatike. Ovom delatnošću preduzeće „ANIMA“ se bavi više od dvadeset godina i za to vreme smo uspeli da korisnicima stavimo na raspolaganje preko stotinu različitih naslova.

Na koji način su koncipirani?

Svi kursevi sadrže lekcije u formi video sekvenci, praćene glasom predavača i „snimkom“ ekrana računara na kome se odvija ono što predavač u tom trenutku objašnjava. Na taj način se postiže efekat koji dočarava stvarno prisustvo učenika na času i njegovo aktivno uključivanje u proces nastave.

Da li su ovakvi kursevi bolji od knjiga?

Naše mišljenje je da su ovakvi kursevi bolji od klasičnih knjiga jer korisnik uvek vidi na koji način se izvodi neka operacija bez potrebe da se upušta u tumačenje često veoma nejasne računarske terminologije. Sa druge strane sadržaj čitavog kursa ili nekog njegovog dela se uvek može odštampati.

Kakvi su ONLINE kursevi u poređenju s klasičnim?

Sadržaj nekog našeg ONLINE kursa u potpunosti pokriva obim jednog klasičnog kursa, s tim da u odnosu na klasične kurseve ONLINE kursevi imaju brojne prednosti, kao što su:
– tempo rada birate vi sami: kurs možete pregledati kad vam to najviše odgovara, koliko god puta želite i kojim redosledom vi izaberete, dok ste na klasičnim kursevima vremenski ograničeni terminom i trajanjem kursa
– „virtuelni predavač“ je posvećen samo vama sve vreme: na klasičnim kursevima to nije slučaj jer se oni uvek organizuju za grupe polaznika
– cena ONLINE kursa je višestruko manja od cene klasičnog kursa