Sadržaj kursa
ArchiCAD
Sadržaj lekcije

Mark-up Entry je u stvari oznaka koja se koristi za obeležavanje onog dela projekta koji treba ispraviti. Pod pretpostavkom da zid pored ulaza nije dobro postavljen, ja ću ga selektovati i iz File menija pokrenuti komandu Show Mark-up Tools. Sada treba kliknuti na dugme Add Entry i uneti naziv napomene (Mark-up Name). U Project Mark-up dijalogu sa desne strane postoji poseban odeljak u koji možete uneti svoju primedbu. Ako nakon toga kliknete na dugme Place on Plan, bićete u prilici da odredite tačan položaj ovog teksta na samom crtežu. Da bi posebno naglasili element koji treba promeniti, kliknite na dugme Turn into Corrections. To će za posledicu imati promenu boje kojom je on prikazan na
ekranu. Pojedine elemente možete menjati bez obzira na to što je aktivan Mark-up režim. Primera radi, otvorite Door Settings dijalog i izaberite neki drugačiji tip vrata.
Ako želite da uklonite ovu oznaku, selektujete odgovarajući element i kliknite na dugme Remove Corrections. Za uklanjanje komentara možete kliknuti na ikonu u obliku oka koja se nalazi pored naziva napomene.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button