Sadržaj kursa
Digitalna pismenost (Word, Excel, Internet)
Sadržaj lekcije

Kada čujete da se pominje pojam računar trebalo bi da pomislite na kompletan sistem koji vam omogućava da uspešno obavite neki zadatak. Na žalost, u praksi se ovaj izraz često koristi samo za jednu komponentu i to za metalno kućište u koje su ugrađeni procesor, memorija, diskovi i drugi bitni delovi. Ipak, da biste mogli da vidite šta se događa neophodan vam je i monitor. Kod nekih računara su ovi delovi spojeni u jedinstvenu celinu što znači da ih ne možete razdvojiti. Bez obzir na to, morate imati na umu da se sve operacije obavljaju u okviru kućišta a ekran služi samo za prikazivanje rezultata. Za unos podataka i kontrolu čitavog sistema se koriste tastatura i miš dok će vam za reprodukciju zvuka biti potrebni zvučnici ili slušalice.

Za normalno funkcionisanje računara vam je potreban i odgovarajući operativni sistem. U pitanju je program koji logički povezuje sve komponente i omogućava njihovu upotrebu. O njemu ću vam detaljnije govoriti u lekcijama koje slede. Za sada će biti dovoljno da znate da su vam za izvršavanje konkretnih zadataka potrebne i odgovarajuće aplikacije – programi koji su namenjeni za unos i obradu teksta, finansijske kalkulacije, rad sa slikama itd.

Na žalost, često se događa da računar koji ste upravo kupili ne sadrži skoro ništa od svega ovoga, ali to ne bi trebalo da vas mnogo zabrine – praktično sve što vam treba se može naknadno instalirati.

Ukoliko želite da vaš sistem bude zaista kompletan, trebaće vam još nekoliko komponenti. To se pre svega odnosi na štampač jer bez njega nećete biti u prilici da svoje podatke prebacite na papir. Za prenos podataka sa papira na računar će vam biti potreban skener pa nije loše da svoj sistem odmah kompletirate i ovim uređajem. Na sreću, danas postoje uređaji koji objedinjuju ove dve funkcije što znači da ćete moći da uštedite bar na prostoru.

Da biste mogli da se povežete na Internet biće vam potreban modem. To je uređaj preko koga se uspostavlja direktna veza između vašeg računara i odgovarajućeg servera koji se najčešće nalazi na nekoj drugoj lokaciji.

Ukoliko vam se sve ovo čini suviše komplikovanim, možete se za početak zadržati na osnovnim komponentama a to su kućište, monitor, tastatura, miš i operativni sistem. Ipak, uskoro ćete i sami doći do zaključka da su vam za komforan rad neophodne i ostale komponente koje čine jedan savremeni računarski sistem.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button