Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Ovo poglavlje je posvećeno tehnikama za kontrolu trunki i šuma (Grain&Noise). To su problemi na koje ćete često nailaziti u vašem radu. Naravno, svaka od ovih tehnika ima svoje dobre i loše strane. Ako vašoj slici želite da dodate šum, to neće biti veliki problem. Međutim, ako želite da ga odstranite, to će biti veoma težak posao. Zato ćemo prvo početi sa dodavanjem trunki.

Jedan od načina da se to uradi je upotreba filtera Grain. Njega možete pokrenuti ako iz Filter menija, pokrenete opciju Add Noise. Sada možete da podesite veličinu trunki u zavisnosti od vaših potreba. Obično se koristite Gaussian trunke i to u monohrom tehnici. Ako je ova opcija isključena, onda ćete dobiti trunke u svim mogućim bojama. Kao što možete da vidite, ovim postupkom smo skoro sasvim upropastili sliku. Zato ću vam pokazati i drugi način za dodavanje trunki.

Prvo ću se vratiti korak unazad, a zatim držeći pritisnut taster Alt kliknuti na ikonu za dodavanje novog lejera. Kreiraću novi lejer u Overlay režimu, i popuniti ga sa 50% neutralne sive boje. Neka njegov naziv bude Grain. Sada ću primeniti Grain filter na ovaj novi lejer. Povećaću njegov udeo u slici koliko god je to potrebno. Pošto sam dobio trunke na zasebnom lejeru, mogu da mu smanjim opacitet i time ujedno smanjim i količinu trunki na čitavoj slici. Takođe mogu da dodam druge lejere ispod ovog, pa će ovaj efekat biti primenjen i na sve njih.

Sada pogledajte i druge vrste trunki koje možete da dodate. Sakrijte ovaj lejer, a zatim kreirajte novi i to sa preklopom Overlay i popunite ga sa 50% neutralne sive boje. Pošto će nam ovaj lejer biti potreban, napravite još jednu kopiju. Sada selektujte ovu kopiju a zatim otvorite meni Filter, i u podmeniju Texture izaberite filter Grain. Sada iz liste Grain Type možete izabrati druge vrste trunki. Tip Regular je sličan Gaussian tipu trunki. Soft je blaga trunka, a tu su i Sprinkles, Clumped i drugi tipovi. Posebno su zanimljivi tipovi i Horizontal i Vertical. Izaberite Horizontal i povećajte kontrast. Ovim ste dobili veoma lepu sliku.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button