Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Izoštravanja vaših slika je sigurno jedna od najvažnijih stvari koje ćete raditi u Photoshop-u. Ponekad ćete ovo izoštravanje raditi pre nego što počnete sa retuširanjem, a na kraju ćete još jednom izoštriti sliku i dati joj konačni izgled. Ovo se radi zbog toga što gotovo svi skeneri imaju lošu osobinu da slike po uvozu u Photoshop zamagle. Pošto ova procedura može ponekad da degradira izgled vaše slike, korisno je primenjivati je na kraju rada. Pogledajmo kako se to radi na jednom primeru.

Kao što možete videti, ova slika je poprilično zamagljena. Iz tog razloga, pokazaću vam nekoliko tehnika koje ovaj problem može da ispravi. Mnogi koriste opcije koje se nalaze unutar menija Filter i unutar podmenija Sharpen. To su opcije Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More. Ove opcije možete koristiti kada radite sa manjim slikama, kao što su one koje pripremate za Internet. Ponekad ćete pokrenuti komandu Fade Sharpen i smanjiti intenzitet ovog efekta. Međutim, ako proverite veličinu ovog dokumenta, videćete da je slika izuzetno velikih dimenzija. Zbog toga, vratićemo se na prethodnu akciju, a zatim otvoriti meni Filter i iz podmeniju Sharpen, izabrati opciju Unsharp Mask. Pogledajte šta ova opcija može da uradi sa slikom.

Ova funkcija je jedna od mnogih koje vam nude mogućnost izoštravanja slike. Prva od njenih opcija je Amount. Njom definišemo oštrinu koju ćemo primeniti. Radius opcija definiše razmak između delova koji će biti izoštreni. Ako smanjite opciju Treshhold na minimum, a povećate opciju Radius, možete primetiti jasne crte oko tamnih tonova. Ako još više povećate opciju Radius, ove crte će biti još jasnije izražene. Oko svetlih tonova su ove crte blage, dok su oko tamnih delova daleko tamnije. Ovim se stvara optička varka, jer naše oči vide ovu sliku kao izoštrenu, mada je ustvari samo izražen kontrast. Smanjite sad Radius i pogledajte šta se postiže opcijom Treshold. Kako povećavate ovu vrednost, Photoshop će ignorisati blage ivice i površine na licu. Ako pak smanjite ovu vrednost, sve površine će biti izoštrene. Zato pre nego što počnete sa izoštravanjem slike, iskoristite alatku Healnig Brush i ispravite sve delove koje ne želite da izoštrite. Kao poslednji korak, možete duplicirati ovaj lejer i povećati mu transparentnost, kako bi dobili zadovoljavajući efekat.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button