Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam skrenuti pažnju na nekoliko stvari koje mogu ubrzati proces izrade vašeg projekta. Jedna od najvažnijih stvari vezanih za udoban rad u Photoshop-u, je količina raspoložive RAM memorije. RAM memorija predstavlja najvažniji deo vašeg računara kada su u pitanju grafički programi. U današnje vreme, cena RAM memorije je izuzetno niska, pa to sigurno nije prepreka da je imate što više. Ovu memoriju je veoma lako instalirati, a ako niste upućeni u detalje, uvek možete tražiti pomoć od vašeg lokalnog servisera.

Druga najvažnija komponenta u vašem računaru je procesor. U skladu sa brzinom magistrale i procesorskog takta, zajedno sa RAM memorijom, Photoshop-u će brže odgovarati na vaše zahteve. Takođe, Photoshop izuzetno često koristi i prostor na vašem hard disku. Uobičajeno je da se na disku rezerviše čak tri puta više prostora od ukupne veličine vašeg dokumenta. Pored toga, Photoshop koristi i prostor na hard disku za postavke svog interfejsa. Sve u svemu, poželjno je nabaviti disk što većeg kapaciteta. Shodno tome, brzina obrtaja hard diska je od velikog značaja, jer će brži pristup nekom dokumentu, to jest njegovo čitanje i upisivanje, omogućiti lakši i udobniji rad. U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako možete prilagoditi radnu okolinu, tj. podesiti interfejs Photoshop-a.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button