Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Postoji dosta tehnika koje možete upotrebiti kako biste naglasili slike sa oblacima i nebeskim svodom. Pogledajte ovu sliku koju smo snimili digitalnom kamerom. Kao što vidite, ona je prilično ravna a da bismo joj dali određenu dubinu možemo, na primer, dodati novi lejer sa krivama. Kreiraćemo standardnu S krivu kako bi najbolje istakli kako tamne, tako i svetle tonove. Pored ovog, dodaćemo i lejer sa maskom za podešavanje zasićenja u osvetljenja boje. U novom okviru pojačaćemo nivo zasićenja. Sada možete videti kako je slika izgledala pre, a kako posle dodavanja dva nova lejera. Na sledećoj slici možete prvo kreirati kopiju lejera, zatim mu postaviti režim preklopa na Screen. Na ovaj način smo dodatno osvetlili sliku, usled čega smo dobili mnogo više na detaljima. Ponovo, ovako izgleda slika pre a ovako posle dodavanja novog lejera.

Sledećoj slici možemo dodati novi lejer sa podešavanjem krivih i na ovaj način dodati više svetlosti. Ako želite, možete izmeniti i izgled tamnih tonova, kako biste još više pojačali kontrast. Ponovo, ovako izgleda slika pre i posle obrade.

Na sledećoj slici imamo nekoliko problema. Ako dodamo lejer sa podešavanjem nivoa i pojačamo svetle tonove, donji deo slike dolazi sa dosta detalja, dok je naše nebo gotovo sakriveno. Zato ćemo umesto ovoga, dodati lejer sa krivama, zatim malo povećati udeo svetlih tonova a zajedno sa tim, smanjiti udeo tamnih. Naravno, slobodno možete eksperimentisati sa ovim vrednostima kako biste dobili najbolji izgled. Ponovo, evo kako izgleda slika u originalu, zatim slika kojoj smo dodali lejer sa nivoima i na kraju, sa krivama. Međutim, u ovom slučaju javlja se problem sa nebom kome nešto očigledno nedostaje. Zato ćemo dodati još jedan lejer sa krivama. U ovom slučaju namestićemo vrednosti tako da imaju uticaj samo na nebo.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button