Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Kreiranje Web sajta ponekad može biti dugotrajan u mukotrpan posao. Ipak, Dreamweaver u sebi sadrži History alatku koja prati sve promene i sve akcije koje vršimo u toku procesa dizajniranja. Na taj način, možemo ponekad ubrzati izvršavanje procesa dizajniranja nekog dela Web stranice. Da biste prikazali ovaj okvir, prvo otvorite Window meni, zatim iz podmenija Others izaberite opciju History. Da biste se vratili na neki prethodni korak, prevucite klizač na željenu akciju, Sve akcije ispod klizača sada postaju zasivljene. Selektovanje neke akcije u listi postavlja dostupnim dva dugmeta u desnom donjem uglu panela. Prvo od njih kopira sve akcije u Clipboard kako biste ih prebacili u drugi dokument. Da bismo to isprobali na primeru, iskopiraćemo ove dve akcije tako što ćemo držeći pritisnut taster Shift kliknuti na drugi element koji želimo da ubacimo. Sad kliknimo na dugme Copy to Clipboard i pređimo u drugi dokument. Selektujmo tekst, a zatim iz menija Edit selektujmo opciju Paste. Kao što možemo primetiti nove akcije su dodate u listi History panela. Kada kopirate ove akcije, veoma je važno imati na umu dve činjenice. Prilikom kopiranja akcija ne preporučuje se kopiranje komande Copy, pošto ona može izazvati mnoge neželjene rezultate. Takođe, ne možete kopirati Paste komande ako pre njih ne postoje odgovarajuće Copy komande. Sledeće dugme u ovom panelu jeste Save Selected Steps as a Command. Sigurno ćete doći u situacije kada vam korišćenje ove komande može skratiti vreme izrade Web stranice, i ova komanda se koristi u slučajevima gde se određene akcije izvršavaju veliki broj puta. Dreamweaver vam ovim omogućava automatizaciju izrade elemenata. Pogledajmo to na primeru. Selektovaćemo ovaj deo teksta, zatim ćemo od njega napraviti listu, takođe tekst ćemo zakriviti. Sad u History panelu možemo videti dve nove akcije koje smo maločas izvršili. Selektovaćemo ove dve komande, a zatim ćemo kliknuti na ovo dugme. Komandu ćemo nazvati Indent and Add Italic. Kliknimo na dugme OK, i nova komanda je dodata u meniju Commands. Sad možemo preći u drugi dokument i primeniti komandu na ovaj deo teksta.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button