Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Opcija Library koja se nalazi u Assets panelu, sadrži slike i tekstove koje možete koristiti iznova zavisno od vaših potreba. Pogledajmo to na primeru. Ovaj logo, predstavlja člana biblioteke koji se može koristiti i u drugim stranicama. To znači da, sve izmene koje treba izvršiti nad ovom slikom, moraju se izvršiti samo jednom. Da biste napravili izmene na postojećem članu biblioteke, prvo ga selektujte, a zatim kliknite na dugme Edit. Ovime se otvara dokument koji sadrži željeni član biblioteke. U ovom primeru izbrisaćemo tekstualne linkove. Da bismo to uradili, prvo ćemo selektovati ugnježdenu tabelu koja ih sadrži, a zatim ćemo je izbrisati. Ako sad pokušamo da snimimo izmene nad ovom datotekom, Dreamweaver će automatski potražiti sve dokumente na Web sajtu koji sadrže referencu nad ovom datotekom. Ako kliknemo na dugme Update, automatski se ažuriraju sadržaji svih stranica koji sadrže ovu datoteku. Ujedno, sve stranice sad u zaglavlju neće sadržati tekstualne linkove. Pošto se to izvrši, Dreamweaver će nas obavestiti o statusu i njegovom sadržaju. Prvo se prikazuje broj dokumenata koji trebaju biti izmenjeni, zatim broj dokumenata koji su izmenjeni, i na kraju, broj dokumenata na koje Dreamweaver nije mogao da izvrši promene. Ako sad kliknemo na dugme Close, a zatim zatvorimo ovaj član biblioteke, možemo videti kakve je to promene primenilo na ostatak dokumenta, kao i bilo kog drugog dokumenta, koji sadrži referencu na ovaj član biblioteke.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button