Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Sada ste spremni da svoje podatke podelite sa drugima. Ipak, ukoliko se radi o poverljivim informacijama koje ne bi trebalo da budu na raspolaganju baš svima, ne bi bilo loše da ih pre toga zaštite. U te svrhe možete iskoristiti funkcije koje se nalaze u odeljku pod nazivom Changes. Konkretno, za zaštitu radnog lista možete upotrebiti komandu Protect Sheet, a za kompletan dokument Protect Workbook. Pošto se u ovom primeru sve informacije ionako nalaze na prvom radnom listu ja ću vam pokazati kako se koristi komanda Protect Sheet.

Za početak ću kliknuti na odgovarajuće dugme, da bi se na ekranu pojavio novi okvir. Ukoliko zaista želite da aktivirate odgovarajući nivo zaštite, proverite da li je opcija koja se nalazi u vrhu okvira aktivna. Sledeći korak je unos lozinke koja se može koristiti za uklanjanje zaštite. Ja ću u ovo polje uneti EatCake, a vi ćete na ekranu umesto toga videti samo niz crnih tačkica. Skrivanje lozinke je uobičajena procedura koja treba da doprinese opštoj sigurnosti. Na kraju, treba još samo da izaberem željeni nivo zaštite. U ovom trenutku su aktivne samo prve dve opcije (Select locked cells i Select unlocked cells), što znači da će eventualni novi korisnik ovog dokumenta biti u prilici samo da selektuje ćelije. To znači da mu neću dozvoliti da ih preoblikuje (Format cells), niti vrši bilo kakve izmene na kolonama i redovima (Format columns i Format rows). Ukoliko želite da dozvolite izmenu sadržaja, aktivirajte odgovarajuću opciju sa ove liste. Ja upravo to želim da sprečim, pa ću se zato zadržati na osnovnim funkcijama. Ako kliknem na dugme OK, program će zahtevati ponovni unos lozinke što predstavlja dodatno obezbeđenje od eventualne greške.

Pošto je sada radni list zaštićen od eventualnih izmena za uklanjanje ove zaštite možete upotrebiti funkciju Unprotect Sheet. Naravno, za to će vam biti neophodna lozinka a to će sigurno sprečiti eventualne zloupotrebe.

Ipak, pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam pokažem kako ova zaštita funkcioniše u praksi. Zato ću kliknuti na neku od ćelija i pokušati da u nju unesem novu vrednost. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti upozorenje u kome piše da je za ovako nešto neophodno da prvo uklonim zaštitu, tj. unesem odgovarajuću lozinku. Zato ću pokrenuti komandu Unprotect Sheet, u polje za lozinku uneti EatCake i na kraju kliknuti na OK. Nakon toga ću bez ikakvih problema moći da izmenim sadržaj ove ćelije.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button