Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

Obratimo sada pažnju na korisnički interfejs Flash-a MX. Za one koji su do sad koristili ranije verzije Flash-a vrlo brzo će se naviknuti na novi dizajn, mada u osnovi ima dosta izmena. Iz tog razloga ćemo obrađivati jedan po jedan deo korisničkog interfejsa Flash-a. Započećemo prvo sa pozornicom (stage). Ono predstavlja osnovnu radnu površinu na kojoj ćete kreirati vaš Flash film. Navigacija kroz pozornicu je veoma jednostavna, i zasniva se na pomeranju klizača smeštenih u donjem i desnom uglu. Ovde se takođe nalazi i alatka za zumiranje. Pored njih, tu imamo i alat ručicu, kao i alatku za zumiranje, ali ćemo njih obraditi kasnije u poglavlju o paleti alata. Pored boksa za zumiranje imamo dva dugmeta, Prvi je Edit Symbol, a drugi Edit Scene. Ove dve kontrole vam omogućavaju brzo prebacivanje između dva radna okruženja, kako biste se na najlakši način posvetili obradi određene scene, odnosno simbola ili objekta. Scenu i simbole ćemo pokriti kasnije. Levo nalazi se deo koji služi za navigaciju kroz vaš Flash film. Njegova osnovna svrha jeste da prikaže trenutno selektovani simbol. Iako smo rekli da ćemo simbole obraditi u kasnijim poglavljima, pogledajmo šta se dešava ako selektujemo ovaj tekst. Kao što vidite, korisniku je prikazano da trenutno selektovani simbol nosi naziv Text, i da je smešten na sceni sa nazivom Scene 1. Za vraćanje na scenski prikaz, samo trebamo kliknuti na naziv scene. Odmah iznad pozornice nalazi se Timeline panel, gde ćemo vršiti najveći deo animiranja naših objekata. Ovaj panel koristimo i za organizaciju grafičkih objekata u slojeve. Timeline predstavlja najkompleksniji deo Flash okruženja, i iz tog razloga smo mu dodelili čitavo poglavlje. Na levoj strani radnog okruženja nalazi se ToolBox, koji sadrži sve alate za crtanje i izmenu grafičkih elemenata. Zajedno sa njim, tu su i palete za rad sa bojama, pregledom Flash filma, i opcijama za svaku od alatki. Naravno, sve ove alate ćemo pokriti kasnije. Na vrhu radnog okruženja postavljen je sistem menija. Sve što vam je potrebno za izradu i uređivanje nekog Flash filma, možete uraditi odabirom neke od opcija iz ovog sistema. Do kraja ovog kursa preći ćemo kroz sve stavke ovih menija. Primetite da većina ovih opcija dolazi sa tasterima prečicama. Na primer, opcija Outline ima prečicu koja se sastoji od tastera Control, Alt, Shift i O. U mnogim slučajevima poznavanje ovih prečica vam može smanjiti vreme rada na nekom projektu, ali u slučaju da zaboravite neku od njih, tu je sistem menija koji će vas uputiti na pravu prečicu. I poslednji deo Flash-ovog radnog okruženja predstavljaju paneli. Većina je smeštena na desnoj strani, dok je manji broj, kao što je na primer, Properties panel, smešten u donjem delu radnog okruženja. Kao što smo ranije napomenuli, sve ove panele ćemo obraditi u kasnijim poglavljima.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button