ANIMA d.o.o.
Tel. +381 65 30 30 293
Prethodno
Previous Product Image

Java

2,400 Din.
Sledeće

HTML

2,400 Din.
Next Product Image

Dynamic HTML

2,400 Din.

Dinamički HTML vam omogućava da svoje Web stranice obogatite sadržajima kao što su audio i video kontrole, filteri, tranzicije, ActiveX itd.

Šifra proizvoda: 27 Kategorije: ,
Trust Badge Image

Opis

Dinamički HTML vam omogućava da svoje Web stranice obogatite sadržajima kao što su audio i video kontrole, filteri, tranzicije, ActiveX itd. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate tehniku upotrebe skriptova, manipulišete JavaScript kodom, upravljate fontovima i drugim naprednim tehnikama. Posebna pažnja je posvećena radu sa stilovima (CSS) tj. formatiranju sadržaja Web stranice.

 

 

 

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Alati za kreiranje dinamičkog HTML-a
  Planiranje dinamičke strane, Unos dinamičkih elemenata, Skriptovanje, Cascading Style Sheets, Multimedijalne komponente, Povezivanje podataka, Planiranje Web strane
 • Predstavljanje okvira DHTML-a
  Osnove o tagovima, Tagovi za formatiranje, Image tagovi, Hipelink tagovi, Frejmovi, Table row parametar, Dinamički objektni model, Struktura dinamičkog modela, ID parametar, Events – događaji, Event Handlers, Metode za okidanje događaja, Kolekcije
 • Uvod u skriptove
  Skriptovi, JavaScript, Prednosti skriptova, Script tagovi, Primer skripta, Osnovni Event Handleri, Ugnježdeni Event Handler-i, Funkcije, Ponovno korišćenje funkcija
 • Uvod u objektno orjentisano skriptovanje
  Još neke osobine HTML-a, Notacija sa tačkom, Hvatanje događaja, Span objekat, Vezivanje funkcija, Pojavljivanje događaja, Korišćenje kolekcija
 • Rad sa podacima
  Promenljive i nizovi, Numerički tipovi podataka, Boolean promenljive, NULL i nedefinisani tipovi, Dodela objekata promenljivama, Kontrole akcija, Uslovni iskazi, Delovi uslovnog iskaza, Petlje – Loops
 • Predstavljanje Dynamic stilova
  In-line styles, Definicije stilova, Global Style Sheets Overriding – poništavanje, Kreiranje CSS-a, Povezivanje CSS-a sa stranom, Grupisanje, Korišćenje stenografskih svojstava, Izmena Pseudoclass atributa
 • Kontrola teksta pomoću stilova
  Atributi fontova, Font-family, Font-style, Font-variant, Font-weight, Font-size, Span tag, Atribut teksta, Ugnježdeni fontovi, Korišćenje WEFT-a, Dinamički stilovi, Kreiranje boje pozadine, Ubacivanje slike u pozadini, Pozicioniranje slike u pozadini, Dynamic Style Borders, Podešavanje margina
 • Skriptovanje i dinamički stilovi
  Scripting CSS osobine, Funkcija Change It, Linija koje se šire i skupljaju, Korišćenje Visibility atributa, Kreiranje pokreta;
 • Kreiranje multimedijalnih stilova
  Multimedijalni elementi, Primena filtera, Slojeviti – Layering filteri, Primena prelaza, Kombinovanje filtera i prelaza ;
 • Dinamičke kontrole
  Prednosti Direct animacije, DirectAnimation kontrole, Structured Graphics kontrole, Strukturne grafike i primitive, Manipulisanje grafikama, Sequencer kontrola, Kreiranje Sequencer kontrole, Kontrola putanje, Kreiranje putanje, Sintaksa Sprite kontrole, Kreiranje frejm mape, Ubacivanje Sprite kontrole, Pokretanje Sprite-a
 • Audio i video
  DirectShow, ActiveMovie kontrole, Korišćenje ANCHOR i HREF tagova, Image i DYNSRC tagovi, Korišćenje Embed taga, Korišćenje Object elementa, Audio/ActiveMovie control, Audio Layer-i
 • Napredne tehnike
  Kreiranje XML strana, Kreiranje DTD strane, Gledanje XML dokumenta, Navigacija u VRML strani
 • Povezivanje naučenog
  Formiranje Web strane, Određivanje vremenskih intervala, Kretanje objekata, Dodavanje ActiveX kontrola, Prikazivanje dinamičke strane

 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

 

Povezani kursevi

Korpa

0
image/svg+xml

Nema proizvoda u korpi.

Nastavite kupovinu
ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Sve kurseve možete besplatno isprobati u DEMO režimu

RSD
EUR
Call Now Button