Corel 12
Sadržaj lekcije

Jedna od osnovnih stvari koje morate savladati je upotreba alata za crtanje. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se crtaju pravougaonici, kružnice i poligoni. Za početak ću kliknuti na ovu ikonu i pokrenuti funkciju Rectangle Tool. U tom trenutku kursor će promeniti oblik i na ekranu će se pojaviti krstić sa malim četvorougaonikom. Sada treba samo još da kliknem na odgovarajuće mesto i da bez otpuštanja levog tastera povučem kursor do suprotnog ugla. Čim se na ekranu pojavi odgovarajući oblik, otpuštam levi taster i dovršavam operaciju. Ukoliko želite da nacrtate pravilan kvadrat, pri povlačenju držite pritisnutim i taster Control. Na taj način ćete prisiliti Corel da nacrta kvadrat tj. četvorougao u kome su sve stranice jednake dužine. Pre nego što vam pokažem kako se crtaju i ostali elementi, pokrenuću funkciju Shape Tool i pomeriti jedan od ovih crnih kvadratića. Kao što vidite, Corel će automatski pomeriti i ostale markere i na taj način izmeniti čitav element.

Drugi objekat koji se često koristi je kružnica. Za početak treba pokrenuti funkciju Ellipse. Kao što se iz njenog naziva može zaključiti, ona služi za crtanje eliptičnih oblika. Ukoliko želite da nacrtate pravilnu kružnicu, pritisnite taster Control i zatim odredite položaj i veličinu novog objekta. Jednostavno, zar ne?

Ovo je pravi trenutak da vam pokažem još jednu zanimljivost. Naime, pošto na ekranu već imate nacrtanu kružnicu, možete upotrebiti i neku od ove tri dodatne funkcije. Prva se odnosi na crtanje “normalne” kružnice ili elipse, druga vam omogućava da od nje napravite tzv. pitu (Pie), dok se izborom treće ikone kružnica može pretvoriti u luk. Da bih vam pokazao kako se one koriste, prvo ću kliknuti na ovu ikonu i “otkinuti” jedan deo kružnice. Na taj način sam dobio nešto što se u žargonu naziva – pita, mada meni više liči na tortu kojoj nedostaje jedno parče. Ukoliko promenim alatku i pređem na rad sa čvorovima, biću u prilici da pomerim neki od krajeva i na taj način promenim izgled ovog elementa. Izborom treće ikone od njega će ostati samo luk, što znači da će biti uklonjeni svi linijski segmenti. Najveća razlika između zatvorenih i otvorenih oblika je u tome što se ovi prvi mogu popunjavati a drugi ne.

Poslednja funkcija kojom ćemo se baviti u ovoj lekciji je crtanje poligona. Njena ikona se nalazi u istoj grupi sa još dve funkcije – Graph Paper Tool i Spiral Tool. Ja ću kliknuti na ikonu  koja se nalazi u sredini i odmah nacrtati jedan petougaonik. Ukoliko vam je potreban poligon sa više ili manje temena, jednostavno promenite vrednost u ovom polju, a Corel će automatski korigovati i geometriju. Naravno, najmanja vrednost koju možete postaviti je 3, jer je trougao najjednostavniji poligon. Sa druge strane, maksimalni broj stranica je 500 mada se i za mnogo manje vrednosti u stvari dobija skoro potpuno pravilna kružnica. Ja ću se za sada zadovoljiti sa jednim lepim osmougaonikom. Pri crtanju poligona takođe možete koristiti taster Control, mada će i bez toga sve stranice uvek biti jednake dužine.

Pošto sam i ostale elemente pomalo menjao, ponovo ću kliknuti na ikonu Shape Tool i pomeriti jedan od čvorova. Kao što vidite, Corel će na isti način promeniti položaj i ostalih karakterističnih tačaka a sve sa ciljem da se očuva pravilan oblik. U ovom slučaju, mogu da umesto petougaonika dobijem zvezdu ili neki drugi zanimljiv oblik. Ukoliko na raspolaganju imate još složeniji element, eto prilike da malo eksperimentišete i dobro se zabavite.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button