PayPal
Sadržaj lekcije

Ukoliko ste svoj PayPal nalog uspešno povezali sa bankovnim računom, prenos sredstava možete izvršiti bez ikakve naknade. Ovaj postupak zahteva tri do pet radnih dana ali se često može završiti i u kraćem roku.

Ukoliko želite da na svoj nalog dodate nova sredstava, kliknite na funkciju Add Money i izaberite opciju koja omogućava prenos sa bankovnog računa (Bank transfer). PayPal će automatski prikazati njegove poslednje četiri cifre a ako svoj novac držite u nekoj drugoj banci, bićete u prilici da izborom opcije Add Bank Account unesete njene podatke. Meni odgovara ponuđeni izbor, pa ću odmah u polje Amount uneti sumu koju želim da prebacim na svoj PayPal nalog. Ako nakon toga sa Continue pređem na sledeći korak, biću u prilici da proverim unete parametre i izborom dugmeta Add Money dovršim ovaj postupak.

Ukoliko želite da vidite sve detalje koji se odnose na ovu operaciju, kliknite na prvu opciju. Isti rezultat možete postići i ako pređete na listu koja obuhvata sve izvršene transakcije pa nema potrebe da se sada time bavimo.

Ja bih želeo da vam pokažem još nešto, pa ću se zato vratiti na početni ekran i ponovo pokrenuti funkciju za dodavanje novca (Add Money). Ako nakon toga opet izaberem opciju za prenos sa bankovnog računa, biću u prilici da jednom potezom aktiviram funkciju za slanje novca. Ovakav transfer se obično vrši sa osnovnog PayPal računa ali ako na njemu nemate dovoljno sredstava, možete preskočiti jedan korak i sve što vam je potrebno preuzeti iz svoje banke. Pri tome je poželjno da na sistemu imate registrovanu kreditnu karticu, jer ona predstavlja garanciju za preneta sredstva. Ukoliko to nije slučaj, PayPal će uplatu izvršiti u formi eCheck-a što znači da će osoba kojoj šaljete novac morati da sačeka još nekoliko dana.

Sledeća funkcija koju želim da vam pokažem se naziva Balance manager. Zato ću ponovo pokrenuti postupak za dodavanje sredstava i kliknuti na opciju koja se nalazi u drugom redu. Sada se od mene očekuje da iz ove liste izaberem račun sa koga želim da povučem sredstva i unesem željenu sumu. Imajte na umu da ona ne može biti manja od 10 $ pa ću i ja zadovoljiti ovim iznosom. Nakon toga treba da izaberem period u kome će se ova operacija ponavljati a to može da bude jednom mesečno ili  nešto češće – na 7 ili 14 dana. Ja ću se odlučiti za prvu mogućnost i izabrati početni datum. Na kraju treba još samo da kliknem na dugme Set Up, još jednom proverim postavljene parametre i sa Done dovršim ovu operaciju.

Osim za obezbeđenje redovnih priliva, funkciju Balance manager možete upotrebiti i za održavanje vašeg PayPal računa. Drugim rečima, ukoliko želite da se na njemu uvek nalazi određena suma, selektujte opciju Set a minimum amount i unesite odgovarajuće parametre. Ja ću za donju granicu uneti 100 $ a kao dopunu izabrati pet puta veću sumu. Ako nakon toga kliknem na dugme Update i sa Done potvrdim unete parametre, ova funkcija će biti spremna za dejstvo. Ukoliko iz bilo kog razloga želite da prekinete automatski prenos sredstava, jednostavno kliknite na opciju koja se nalazi u donjem desnim uglu (Deactivate Balance Manager).

Ukoliko u datom trenutku ne raspolažete sa dovoljno sredstava za normalno poslovanje, PayPal vam može obezbediti manju pozajmicu. Ona se određuje na bazi vašeg prosečnog prometa a ostale detalje je najbolje da otvorite stranicu koja se nalazi na adresi www.paypal.com/webapps/workingcapital.

Pošto ste u prvom delu lekcije naučili kako da sredstva sa svog bankovnog računa prenesete na PayPal nalog, vreme je da vam pokažem i kako možete da ih povučete. Drugim rečina, ukoliko nemate nameru da ga odmah potrošite, ne bi bilo loše da višak zarađenog novca prebacite na neki drugi račun. U tom cilju je potrebno da prvo pokrenete funkciju Withdraw Money i izaberete neku od ponuđenih opcija. Ja ću se odlučiti za prvu mogućnost tj. za prenos na bankovni račun pa ću zato kliknuti na odgovarajuću stavku i odmah u polje Amount uneti željenu sumu. Nakon toga treba još samo da izaberem banku i kliknem na dugme Continue. Pošto su svi uneti parametri na svom mestu, ja ću izborom dugmeta Submit potvrditi svoju nameru i dovršiti ovu operaciju. Da bi se ova sredstva pojavila na mom bankovnom računu, obično je potrebno na prođe od tri do pet radnih dana, pa moram da budem strpljiv.

Ukoliko iz bilo kog razloga više volite da vam novac bude na raspolaganju u vidu papirnog čeka, izaberite drugu opciju (Request a check from PayPal) i u sledećem koraku unesite željenu sumu. Nakon toga treba još samo da klikom na dugme Submit potvrdite svoju adresu i sačekate nekoliko dana da vam poštar donese novu pošiljku.

Imajte u vidu da će vam na ime poštanskih troškova biti naplaćen 1.5 $ pa vodite računa da vam ostane dovoljno sredstava za ovu namenu. 

Najjednostavniji način za povlačenje sredstava je njihovo prebacivanje na PayPal platnu karticu. Nju možete koristiti na prodajnim mestima koja primaju Master kartice a postoji i mogućnost da na bilo kom bankomatu podignete gotovinu. U tom slučaju će vam biti naplaćena i određena provizija koja zavisi od banke kojoj pripada izabrani uređaj.

Da bih vam pokazao kako možete da naručite svoju PayPal karticu, ja ću se vratiti na početni okvir, pokrenuti funkciju Withdraw Money i izabrati treću opciju (Shop with PayPal debit card). Nakon toga ćete biti u prilici da naručite novu ili proverite stanje na postojećim karticama. PayPal vam omogućava da istovremeno koristite dve platne kartice pri čemu primarna mora da bude na vaše ime, dok sekundarnu možete prebaciti na neku drugu osobu. Dodatnu pogodnost predstavlja mogućnost da se nakon svake kupovina na vaš račun vrati 1% od potrošene sume (Cache Payback). Ova funkcija se doduše mora naknadno aktivirati a ja vam savetujem da to uradite čim primite svoju novu PayPal karticu. Radi još veće sigurnosti, na raspolaganju su vam i dodatne funkcije koje vam omogućavaju da direktno promenite svoj PIN ili prijavite gubitak kartice.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button