Access noviteti
Sadržaj lekcije

Funkcija Macro Designer je u Access-u 2010 doživela znatne promene pa verujem da će vam sada biti još lakše da automatizujete neke operacije.

Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću prvo preći na Create segment i odmah kliknuti na dugme Macro. Na ovaj način sam započeo izradu novog makroa što znači da Macro Designer sada možete upotrebljavati unutar Access-a a ne kao ranije – u posebnom okviru. 

Za početak je potrebno da iz ove liste izaberete odgovarajuću akciju. Ja ću se odlučiti za OpenReport da bi se na ekranu odmah pojavio novi odeljak za unos parametara. Access od mene očekuje da u prvo polje unesem naziv izveštaja a ja ću kliknuti na ovu strelicu i izabrati stavku Salaries Report. Ukoliko želite da dodate neki filter, to možete uraditi u donjem delu ovog odeljka.

Za dodavanje nove akcije bih mogao da ponovo otvorim ovu listu ali se to mnogo lakše može uraditi upotrebom Action Catalog-a koji se nalazi sa desne strane. Sve akcije su grupisane u skladu sa funkcijama kojima pripadaju a možete ih prikazati izborom simbola koji se nalazi sa njihove leve strane. Ukoliko vam je potrebna neka određena akcija, najlakše je da njen naziv unesete u ovo polje i automatski suzite izbor. Ja sam na ovaj način pronašao akciju PrintObject pa mi neće biti teško da je prevučem u okvir makroa.

Pošto sam definisao dve akcije, iskoristiću ovu priliku da snimim ono što sam do sada postigao. U tom cilju ću kliknuti na ikonu Save i uneti naziv novog makroa. Ako nakon toga pokrenem funkciju Run, na ekranu će se pojaviti željeni izveštaj a automatski će biti pokrenuta i komanda Print. Kao što vidite, kreiranje makroa u Access-u 2010 je vrlo jednostavno!

U drugom delu lekcije ću vam pokazati još neke karakteristike Macro Designer-a. Ukoliko kursor zadržim iznad neke od funkcija na ekranu će se pojaviti pomoći okvir sa kratkim uputstvom. Redosled po kome se izvršavaju pojedine akcije se lako može promeniti jednostavnim povlačenjem a detalje koji su trenutno prikazani na ekranu možete ukloniti ako kliknete na odgovarajuću ikonicu. Isti efekat možete postići ako iz Design odeljka pokrenete funkcije Expand All i Collapse All.

Za ponavljanje makroa u okviru iste baze je dovoljno da ga potražite u okviru Action Catalog-a i ponovo primenite. Ukoliko želite da ga iskopirate, kliknite desnim tasterom miša i pokrenite funkciju Copy. Nakon toga možete otvoriti Notepad i u njega smestiti kompletan XML kod koji predstavlja sam makro. Na kraju, izborom funkcije Convert Macros to Visual Basic njegov sadržaj možete prebaciti u drugi programski jezik.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button