Excel noviteti
Sadržaj lekcije

Pivot tabele u Excel-u 2010 nisu pretrpele mnogo izmena. Ipak, sada vam je na raspolaganju potpuno nova funkcija pod nazivom Slicer a u ovoj lekciji ću vam pokazati kako se ona koristi.

Kao što vidite, ovaj primer obuhvata dva radna lista. U prvom se nalaze izvorni podaci dok drugi sadrži samu tabelu. Pošto sam ja već selektovao odgovarajući element, na ekranu će biti prikazane opcije koje mi omogućavaju rad sa Pivot tabelama. To znači da odmah mogu da pređem na Insert odeljak i kliknem na dugme Slicer. Ova funkcija služi za filtriranje podataka i to po bilo kom od prikazanih kriterijuma. Ja ću izabrati prva dva – Region i Month i kliknuti na dugme OK. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti dva nova okvira a ja ću ih odmah postaviti ispod tabele. Sada mogu da im izborom neke od ponuđenih opcija promenim izgled što podrazumeva novu boju i druge karakteristike.

Upotreba ovih filtera je vrlo jednostavna. Dovoljno je da kliknem na odgovarajući kriterijum pa će se na tabeli pojaviti samo oni elementi koji odgovaraju izabranom regionu. Za ponovno prikazivanje svih podataka možete kliknuti na dugme Clear Filter ili upotrebiti prečicu Alt+C. Na isti način mogu da prikažem i podatke koji se odnose na određeni period tj. da ih filtriram po mesecima.

Za podešavanje parametara možete upotrebiti funkciju Slicer Settings. Nju najjednostavnije možete pokrenuti iz menija koji će pojaviti ako pritisnete desni taster miša. Inače, ona se nalazi na levom kraju ove trake pa vam neće viti teško da kliknete na odgovarajuće dugme i otvorite novi okvir. Ja ću iskoristiti priliku da u ovo polje dodam još i 2010 i na taj način označim tekuću godinu. Pored toga, na raspolaganju su mi i dodatne opcije ali se na njima neću zadržavati. Ako nakon toga kliknem na dugme OK naslov ovog okvira će biti promenjen.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button