PowerPoint noviteti
Sadržaj lekcije

Svaka nova verzija PowerPoint-a sa sobom donosi još veći izbor tema koje možete upotrebiti za kreiranje prezentacija. Ni PowerPoint 2010 ne predstavlja izuzetak od tog pravila jer je u ovu verziju uključeno još 20-tak novih tema.

Kao primer za ovu lekciju sam izabrao jednu prezentaciju koja doduše sadrži dosta slika i prateći tekst ali je ukupan vizuelni efekat prilično loš. Nema nikakve pozadine, tip slova je suviše ujednačen i kao da nedostaju neke boje. Siguran sam da ni publika ne bi bila naročito zainteresovana da do kraja isprati čitavu prezentaciju. Da bih to ispravio, pokušaću da primenim neke od novih tema koje su mi na raspolaganju.

Za početak ću preći na Design segment trake sa alatkama da bih prikazao čitavu galeriju. Ako nakon toga kursor postavim iznad neke od ovih opcija, PowerPoint će automatski primeniti odgovarajuće parametre i promeniti izgled čitave prezentacije. Za konačan izbor je dovoljno da kliknem na izabranu temu i dovršim ovu operaciju. Sa leve strane možete videti da su promenjeni svi slajdovi što znači da je ova tema uspešno primenjena.

Da bih vam pokazao čime sve raspolaže nova verzija PowerPoint-a ja ću ponovo kliknuti na ovu opciju i na brzinu promeniti nekoliko različitih tema. Ako nakon toga prikaz proširim na čitav ekran, videćete da su sada svi slajdovi mnogo zanimljiviji.

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni izborom boja, možete kliknuti na ovo dugme i pokušati sa nekom drugom kombinacijom. Izabrana paleta će automatski biti primenjena na sve elemente. Na sličan način možete promeniti i tip slova a ako koristite SmartArt neće vam biti teško da primenite i nove efekte.

Ukoliko je vaša prezentacija podeljena na segmente, vrlo lako svakom od njih možete dodeliti drugačiju temu. U tom cilju je dovoljno da kliknete na odgovarajući naslov i izaberete željenu temu. Kao što vidite, ona će biti primenjena samo na ograničenom broju slajdova.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button