Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

U praksi se često javlja potreba za formiranje liste sa različitim stavkama. Pri tome se mogu koristi posebni znaci za nabrajanje, numeraciju ili jednostavno svaku stavku postaviti u novi red bez ikakvih oznaka. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koriste jednostavni znakovi koji ovakve delove teksta mogu da učine znatno uočljivijim.

Za početak ću otvoriti dokument koji sam pripremo za ovu priliku. U tom cilju ću kliknuti na Office dugme, pokrenuti komandu Open i preći na folder u kome se nalaze primeri za devetu lekciju. Sada mogu da izaberem fajl pod nazivom Job_Posting15 i kliknem na dugme Open. Kao što vidite, u njemu se nalaze određeni delovi teksta koji bi mogli da budu tretirani kao liste. Zato ću postaviti kursor na marginu odmah pored prvog reda buduće liste i povlačenjem selektovati čitav pasus. Sada još treba samo da kliknem na ovo dugme u Paragraph odeljku i realizujem svoju nameru. Jednostavno, zar ne?

Najlepše od svega je da možete slobodno birati veličinu i oblik simbola koji će se koristiti kao oznaka svake stavke. Drugim rečima, ako niste zadovoljni onim što vidite na ekranu, zadržite trenutno aktivnu selekciju i kliknite na malu strelicu koja se nalazi odmah pored dugmeta koje ste maločas koristili. To će za rezultat imati otvaranje menija u kome se nalaze svi simboli koje možete iskoristiti za označavanje stavki. Na vrhu je prikazan osnovni simbol, tj. crna tačka srednje veličine a ispod nje već imate mnogo veći izbor. Zahvaljujući funkciji Live Preview dovoljno je samo da pomerite strelicu do nekog od ovih simbola da bi se on  automatski pojavio na selektovanom delu teksta. Naravno, ako kliknete na neki od njih, Word će vaš izbor smatrati konačnim i zatvoriti ovaj meni. Sledeće pitanje se samo nameće – da li se može primeniti simbol koji nije u meniju? Nema problema.

Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću se pomeriti na drugi deo teksta i selektovati nekoliko redova koji bi mogli da postanu deo buduće liste. Nakon toga ću ponovo kliknuti na strelicu pored dugmeta za kreiranje liste i iz menija izabrati opciju Define New Bullet. U okviru koji sledi možete izborom odgovarajućeg dugmeta odlučiti da li ćete pri tome koristiti neki od postojećih simbola, sliku ili font. U svakom slučaju, u donjoj polovini okvira možete videti šta ste postigli. Za početak ću kliknuti na dugme Symbols, jer mi se čini da u okviru Windings fonta ima mnogo toga zanimljivog. Ako se iz bilo kog razloga na vašem ekranu ne pojavi ova kolekcija simbola, kliknite na ovu strelicu, spustite se do kraja liste i izaberite stavku Windings. Ja sam do njega stigo automatski, jer strelica koju trenutno koristim pripada upravo ovom fontu.

Ukoliko vam izbor koji vidite na ekranu nije dovoljan, upotrebite klizač sa desne strane i prikažite ostatak kolekcije. Ja ću se vratiti na dno okvira jer se tu nalazi simbol koji želim da upotrebim. To je ovo malo slovo x koje izgleda kao da je pisano rukom. Na kraju treba još samo da kliknem na dugme OK i pogledam šta sam postigo. Nije loše, mada mi se čini da su ovi krstići suviše mali. Da bih to promenio, kliknuću na dugme Font i za veličinu izabrati vrednost 16. To bi trebalo da bude dovoljno, obzirom da se u Preview odeljku krstić sada sasvim lepo vidi.

Ukoliko i dalje niste zadovoljni, pokušajte da umesto standardnih simbola iskoristite neku sličicu. Za to je dovoljno da kliknete na dugme Picture i prikažete novi okvir. Na prvi pogled vam se može učiniti da je on potpuno prazan, ali ako pomerite strelicu pred vama će se pojaviti raznobojni kvadratići koji predstavljaju oznake. Ja ću se odlučiti za ovaj crveni kvadratić i kliknuti na dugme OK. Pošto nemam nameru da se i dalje zadržavam na ovoj funkciji, zatvoriću njen okvir i pogledati kako sada izgleda moj dokument.

Do sada ste videli kako se postojeći tekst može promeniti i od njega napraviti lista. Ostatak lekcije ću iskoristiti da vam pokažem kako se isti rezultat može postići na licu mesta tj. u fazi unosa.

Ukoliko ste savladali prethodno poglavlje i na Quick Access paletu ubacili komandu Open, možete sebi uštedeti trud i jednim potezom preći na izbor novog dokumenta. U suprotnom, kliknite na Office dugme i iz menija izaberite odgovarajuću stavku. U svakom slučaju, trebalo bi da iz foldera sa primerima za devetu lekciju otvorite fajl pod nazivom Shopping_List. Kao što vidite, u pitanju je nedovršen dokument koji bi trebalo da predstavlja spisak za kupovinu. Zato ću odmah kliknuti na praznu površinu i preći na unos teksta. Nemojte se iznenaditi što se kursor nalazi ovako daleko od leve ivice papira. Po lenjiru koji se nalazi u vrhu ekrana možete zaključiti da su margine relativno velike, pa nam je na raspolaganju nešto manji prostor od onog na koji smo navikli.

Da bi se istovremeno sa unosom teksta pojavili i odgovarajući simboli, neophodno je da podesite odgovarajuće parametre. Zato ću odmah kliknuti na strelicu koja otvara meni sa simbolima i kliknuti na opciju Define New Bullet. Da bih ponovo upotrebio standardne simbole, kliknuću na dugme Symbols i iz liste fontova izabrati Windings. Za ovu priliku tražim jedan poseban simbol koji se nalazi otprilike ovde. Da, evo ga! U pitanju je mali kvadratić koji lepo mogu da precrtam i na taj način skinem sa spiska ono što sam već nabavio. Pošto i u Preview okviru sve izgleda sasvim prihvatljivo, vratiću se na dokument i početi sa unosom teksta. Radi bolje preglednosti, povećaću veličinu slova na 20 i uneti prvu stavku. Čim pritisnem Enter, na početku novog reda će opet biti prikazan kvadratić. Sada mogu normalno da nastavim sa nabrajanjem i dovršim svoju šoping listu.

Poslednja stavka je u stvari prazan red koji takođe počinje simbolom. Da bih programu stavio do znanja da više nemam šta da dodam, kliknuću na ovo dugme i isključiti automatsko dodavanje simbola.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button