Dreamweaver

Din.2,400 Din.

Ovaj kurs će vas naučiti kako da korak po korak kreirate svoj prvi Web sajt. Savladaćete dodavanje teksta i grafike, rad sa okvirima i CSS-om. Takođe ćete naučiti kako se dodaju Flash objekti, konstruišu tabele i formulari. Na kraju, naučićete kako se vrši ažuriranje sajta i to upotrebom naprednih alata.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 46 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Šta je novo u verziji MX?
  Šta je novo? Integracija sa Fireworks, MX Answers Panel
 • Početak
  Šta je Dreamweaver? Sistemski zahtevi, Sajtovi i softver, Radno okruženje, Paneli i grupa panela, Properties Inspector, Pregled u brauzeru, Websafe boje, Behaviors, Proširljivost
 • Planiranje i kreiranje sajta
  Dizajn i uokvirivanje, Postavljanje slika, Definisanje sajta, Struktura sajta, Kreiranje mape sajta, Ostali resursi
 • Priprema dokumenta
  Kreiranje novog dokumenta, Dodavanje naslova stranice, Boja pozadine, Boja teksta, Boja linka, Pozadinske slike, Margine stranice
 • Tekst
  Ubacivanje teksta, Selektovanje teksta, Kopiranje i ubacivanje teksta, Prekidi linija i paragraf, Zaglavlje, Dodavanje stilova, Fontovi i grupe fontova, Kreiranje grupe fontova, Veličina fonta, Poravnanje, Uvlačenje, Boja, Specijalni znaci, Dodavanje praznih mesta, Provera gramatike
 • Slike
  Razumevanje Web grafike, Podrazumevani direktorijum, Ubacivanje slika, Alternativni tekst okviri, Assets Panel, Favorites, Eksterni editor grafike, Držači slika, Osobine slike, Rollover dugmad
 • Linkovi
  Kreiranje linkova, Linkovi slika, Breadcrumbs, Meta linkovi, Named Anchors (1), Named Anchors (2), E-mail linkovi, Linkovi i ponašanja, Mape slika, Podešavanje vrućih tačaka, Eksterni linkovi
 • Navigacija
  Navigacioni panel, Modifikovanje navigacionog panela, Kreiranje kontekstnog menija, Modifikovanje kontekstnog menija
 • Liste
  Rad sa listama
 • HTML stilovi
  HTML stilovi, Kreiranje novog stila, Pasusi i brisanje stila, Editovanje/dupliciranje/brisanje stila
 • CSS – Cascading Style Sheets
  Korišćenje CSS, Definisane klase, Promena veličine teksta sa CSS, CSS i linkovi, CSS i liste, Primena definisanih klasa, Predefinisani CSS stilovi
 • History panel
  History panel, Ponavljanje koraka, Snimanje komandi, Modifikovanje komandi, Preferences i Clear

 • Flash objekti
  Šta je Flash? Flash tekst, Flash dugmad, Ubacivanje Flash filmova, Modifikovanje Flash filmova
 • Tabele
  Ubacivanje tabela, Dodavanje sadržaja, Tabele i HTML, Selektovanje elemenata tabele, Ubacivanje tabelarnih podataka, Poravnanj,e Boja, Zaglavlje, Razmak/prored/okvir, Spajanje i deljenje ćelija tabela, Copy & Paste, Formatiranje tabela, Sortiranje tabelarnih podataka, Eksportovanje tabelarnih podataka, Pikseli vs. procenti, Promena veličine tabela, Kreiranje izgleda stranice (1), Kreiranje izgleda stranice (2), Problemi sa tabelama, Ugnježdene tabele, Pozadinske slike
 • Layout View
  Layout View, Layout View vs. Standard View, Postavljanje konstantne širine ćelija, Ugnježdeni okviri, Pomeranje i izmena veličine, Konstantna vs. automatska širina, Automatske kolone, Još o Spacer Images, Okvirna tabela i ćelije, Rad sa ćelijama, Još o ugnježdenim tabelama, Opcije, Pozadinska boja i Netscape 4, Postavljanje u okvirnom pregledu
 • Forme
  Pregled formi, Ubacivanje formi, Forme i tabele, Polja za tekst, Polja za lozinku, Višelinijska polja, Znakovi za potvrdu, Radio dugmad, Meniji i liste, Klizajuće liste, Skrivena polja, Polja datoteka, Osobine forme, Submit i Reset, Jump meni, Napredne Jump opcije, Forme i ponašanja, Validacija forme, Forme i CSS stilovi
 • Organizacija sajta
  Organizacija sajta, Definisanje sajta, Dodavanje fajlova i direktorijuma, Pregled mape, Pregled sekcija, Zadavanje naziva linkova, Provera globalnih linkova, Eksterni linkovi i datoteke, Provera ciljnog brauzera, Pomeranje i kopiranje, Vreme preuzimanja i veličina datoteke, Prenos datoteka, Prijavljivanje i odjavljivanje, Konfigurisanje prijavljivanja, Selektovanje novog sadržaja, Sinhronizovanje sajta Cloaking (1), Cloaking (2), Izvoz i uvoz, Opcije organizacije datoteka
 • Članovi biblioteke
  Šta su članovi biblioteke? Kreiranje i ubacivanje članova, Kreiranje novog člana, Preimenovanje i brisanje članova, Opcije i označavanje, Opcije članova biblioteke, Ažuriranje datoteka
 • Okviri
  Šta su okviri? Kreiranje okvira, Frames Panel, Snimanje okvira, Opcije okvira, Otvaranje dokumenta u okviru, Okviri i linkovi ,Ugnježdeni okviri, Prazni okviri
 • Dinamičke stranice
  Kreiranje konekcije, Postavljanje sajta, Autentifikacija pomoću RDS, Kreiranje zapisa, Master Detail zapis

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button