Akcija!

Pisanje i obrada teksta

Din.1,200 Din.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje menija. Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 62 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Osnovne funkcije
  Kombinacije tastera za prečicu, Help i Office Assistant, Korišćenje WordWrap-a, Menjanje fonta, Opcije podvlačenja, Alatke za formatiranje, Poravnanje teksta, Čuvanje dokumenta
 • Rad sa tekstom
  Uklanjanje teksta, Insert i Overtype, Označavanje teksta, Još načina za obeležavanje, Funkcija Select All
 • Čuvanje dokumenta kao HTML
  Kreiranje nacrta, Čuvanje HTML fajlova, Organizovanje teksta, Skrivanje teksta, Pomeranje teksta, Čuvanje dokumenata
 • Formatiranje dokumenta
  Podešavanje stranice, Podešavanje paragrafa, Ubacivanje datuma i vremena, Ubacivanje AutoText-a, Provera pravopisa i gramatike, Pregled pre štampanja, Štampanje, Čuvanje fajlova
 • Mail Merge
  Mail Merge Wizard, Štampanje koverti, Kreiranje natpisa, Cirkularne E-mail poruke
 • Smart tagovi
  Opcije Smart tagova, Paste opcije, AutoCorrect opcije
 • Rad sa grafikama i grafikonima
  Dodavanje grafike, Pozicioniranje i veličina grafike, Napredno proširivanje teksta, Brisanje grafike, Kreiranje i modifikovanje grafikona, Importovanje podataka iz Excel-a, Kreiranje i modifikovanje dijagrama
 • Rad sa tabelama
  Kreiranje tabele, Modifikovanje granica tabele, Dodeljivanje AutoFormat-a, Unošenje teksta, Revizija tabela, Korišćenje Excel podataka, Korišćenje formula u tabelama, Modifikovanje formata tabele
 • Upravljanje dokumentima
  Upravljanje fajlovima i folderima, Korišćenje šablona, Čuvanje dokumenata
 • Rad sa dokumentima
  Kreiranje i dodeljivanje stilova, Napomene i beleške, Master i poddokument, Ubacivanje i modifikovanje sadržaja, Kreiranje unakrsnih referenci, Markiranje unosa, Ubacivanje i modifikovanje indeksa
 • Formatiranje dokumenta
  Čišćenje formata, Navigacija dokumenta, Posebni formulari, Zaštita formulara, Distribucija formulara, Zaglavlja i fusnote, Rad sa kolonama, Prelomi i brojevi stranica
 • Prilagođavanje Word-a
  Kreiranje makroa, Aktiviranje makroa, Ispravljanje makroa, Kreiranje posebnog menija, Dugmad na Toolbaru
 • Saradnja radnih grupa
  Poređenje i spajanje, Ubacivanje i ispravljanje, Pregledanje dokumenata, Unošenje izmena, Napredne opcije dokumenta, Različite verzije dokumenata, Podrazumevane lokacije fajla, Dodavanje digitalnih potpisa


 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button