Windows VISTA

3,480 Din.

Windows VISTA je jedna od popularnih verzija operativnog sistema.

 

Šifra proizvoda: 74 Kategorija:

Opis

Windows VISTA je jedna od popularnih verzija Microsoft-ovog operativnog sistema za PC računare. Tokom ovog kursa ćete se upoznati s njegovim novim izgledom i funkcijama. Lekcije obrađuju promene na korisničkom interfejsu, nove funkcije u okviru Start menija, prilagođavanje operativnog sistema i samog računara.

 

 

Sadržaj

 • Uvod
  O kursu, Noviteti Windows Viste, Pregled Viste, Prijavljivanje (Logging On), Welcome Center, Sigurnosne karakteristike, Odjavljivanje (Logging Off)
 • Radna površina (Windows Desktop)
  Ikone (Icons), Traka zadataka (Taskbar), Start meni, Windows Sidebar, Upotreba Gadgets-a, Pokretanje programa, Delovi okvira, Promene u navigaciji, Otvaranje Built-In Folder-a, Pretraga iz Start menija, Traženje pomoći i rešavanje problema
 • Prilagođavanje Windows-a
  Otvaranje Personalization okvira, Opcija Window Color & Appearance, Izbor pozadine, Podešavanje Screen Saver-a, Menjanje zvukova, Kursorska strelica, Promena teme, Podešavanje ekrana, Promena ikona na Desktop-u, Podešavanje veličine teksta, Prilagođavanje Taskbar-a i Start menija, Promene parametara fascikli, Podrška za hendikepirane, Dodavanje i uklanjanje Font-ova, Promena datuma i vremena, Aktiviranje dodatnih funkcija
 • Instaliranje i uklanjanje programa
  Pregled instaliranih programa, Instalacija sa CD-a ili DVD-a, Preuzimanje programa sa Windows Marketplace-a, Upravljanje programima (Digital Locker), Uklanjanje programa, Pregled instaliranih dopuna, Pokretanje starijih programa, Dopunjavanje Windows-a
 • Dodavanje i uklanjanje Hardware-a
  Automatska instalacija, Dodavanje USB uređaja, Dodavanje i uklanjanje štampača, Dodavanje Driver-a za štampač, Podešavanje Bluetooth uređaja, Isključivanje i uklanjanje Hardware-a
 • Povezivanje u mrežu
  Funkcija Network and Sharing Center, Povezivanje na mrežu, Podešavanje mrežne konekcije, Upravljanje mrežnim konekcijama, Dijagnostika i oporavak mreže, Funkcija Connect with People Near Me, Podešavanje Offline fajlova, Promena korisnika
 • Sigurnost Funkcija
  User Account Control, Otvaranje Security Center-a, Izmene sigurnosnih parametara, Podešavanje Windows Firewall-a, Dopuna Windows-a, Upotreba funkcije Defender, Promena parametara Internet Security, Brisanje istorije i kolačića, Upravljanje Add-Ons funkcijama, Obezbeđivanje fajlova i fascikli
 • Kreiranje i promena korisničkih naloga
  Otvaranje User Accounts okvira, Promena tipa naloga, Promena lozinke, Uklanjanje lozinke, Promena identifikacione sličice, Promena korisničkog imena, Dodavanje i uklanjanje drugog naloga, Podešavanje korisničkog profila
 • Održavanje i nadgledanje sistema
  Otvaranje System & Maintenance okvira, Pronalaženje verzije Windows-a, Pregled sistemskih parametara, Pregled Hardware-a i ažuriranje Driver-a, Automatsko ažuriranje sistema, Promena parametara potrošnje, Funkcija Problem Reports and Solutions, Poboljšanje performansi sistema, Informacije o hard diskovima, Oslobađanje prostora na hard disku, Defragmentacija hard diska, Kreiranje particija , Funkcije Backup i Restore, Upravljanje korisničkim nalozima i lozinkama, Upravljanje sertifikatima, Prikazivanje Event Log-a, Planiranje zadataka
 • Upotreba Windows Explorer-a
  Pokretanje Windows Explorer-a, Breadcrumbs, Paleta sa alatkama (Toolbar), Paneli (Window Panels), Otvaranje Menu Bar-a, Selektovanje datoteka, Prikaz Meta informacija, Zipovanje i arhiviranje fajlova, Promena prikaza fajlova i fascikli
 • Pretraživanje
  Pretraživanje iz Start menija, Pretraga unutar okvira, Otvaranje Search okvira, Pretraživanje u Internet Explorer-u, Napredno pretraživanje, Promena parametara za pretraživanje i indeksiranje
 • Upotreba Media Player-a
  Pokretanje Media Player-a, Pregled sadržaja biblioteke, Kreiranje liste za reprodukciju (Playlist), Ripovanje Audio CD-a, Snimanje CD-a, Sinhronizacija sa eksternim uređajima, Promene parametara Media Player-a
 • Prikazivanje fotografija i videa
  Otvaranje Photo Gallery-je, Paleta sa alatkama (Toolbar), Okvir Photo Gallery-je, Promena pogleda, Dodavanje Tag-a i opisa, Promena rejtinga, Prikaz karakteristika slike, Ispravljanje slike, Prikazivanje foto albuma, Otvaranje foldera sa filmovima, Prikaz karakteristika video sekvence, Video preko celog ekrana, Upotreba Windows Movie Maker-a
 • Internet Explorer 7
  Otvaranje Internet Explorer-a, Address Bar, Paleta sa alatkama (Toolbar), Meniji i linkovi, Otvaranje novog odeljka, Funkcija Add Favorites, Otvaranje Favorite liste, Promena početne stranice, Pregled istorije, Slanje Web stanice ili linka

 

Povezani kursevi