Sadržaj kursa
Rad sa kontaktima
0/1
Gmail
Sadržaj lekcije

Ukoliko želite da odgovorite na neku od poruka koje se nalaze u vašem Inbox-u, primenite sledeći postupak. Za početak kliknite na njen naslov i pređite u tzv. Conversation view. Ukoliko je u pitanju niz koji se sastoji od nekoliko segmenata pred vama će se pojaviti  sadržaj poslednje poruke pa vam neće biti teško da pređete u ovo polje i unesete svoj odgovor. Isti efekat možete postići i ako kliknete na opciju Reply, jer će se u tom trenutku na ekranu pojaviti nova poruka koja u sebi sadrži kompletan dijalog.

Ukoliko želite da vaš odgovor obuhvati samo određeni deo niza, kliknite na odgovarajuću poruku i iskoristite opciju Replay. Na isti način možete upotrebiti i istoimenu funkciju koja se nalazi u gornjem desnom uglu.

Pošto se primenom funkcije Replay, automatski citira kompletan sadržaj osnovne poruke, eventualni višak možete jednostavno obrisati. U svakom slučaju, sadržaj koji će biti prenet možete videti ako kliknete na opciju Show quoted text.

Ja sam nedavno poslala jednu poruku i to na nekoliko različitih adresa. Ubrzo mi je stigao i odgovor a na osnovu podataka koji se nalaze u zaglavlju mogu da zaključim da je isti sadržaj upućen i mojim saradnicima koji su od početka uključeni u ovu prepisku.

Pre nego što završim ovu lekciju, želim da vam objasnim u čemu se razlikuju ove dve opcije – Replay i Replay All. Naime, ukoliko želite da vaš odgovor stigne samo do osobe koja vam je poslala osnovnu poruku, primenite prvu opciju a ako vam ne smeta da isti sadržaj bude upućen i ostalim učesnicima u diskusiji, kliknite na opciju Replay to All. U svakom slučaju, vaš odgovor će postati deo niza, što znači da ćete uvek moći da pratite kompletnu konverzaciju. Na kraju, želim još samo da napomenem da će vam funkcija Replay to All biti dostupna jedino ako postoji mogućnost da se isti odgovor automatski prosledi na više adresa. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kliknite na opciju Show details i prikažite kompletne podatke o primaocima.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button