Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ćete naučiti kako se upravlja povezanim fajlovima a za početak ću vam pokazati šta sve obuhvata Manage Links okvir. U tom cilju sam već otvorio odgovarajući primer a za njega je karakteristično da sadrži i jedan crtež koji potiče iz AutoCAD-a. Pošto imam sve što mi je potrebno, mogu da iz Insert odeljka pokrenem funkciju Manage Links i otvorim istoimeni okvir. Kao što vidite, on je podeljen na nekoliko segmenata a svaki od njih je rezervisan za određenu vrstu podataka. Ja ću za početak preći na tabelu koja sadrži CAD fajlove (CAD Formats), jer se tu nalazi stavka koja predstavlja povezani crtež. Kao što vidite, pored naziva tu su prikazane i njegove karakteristike, ali se u ovom trenutku neću time baviti. 

U stvari, želeo bih da vam skrenem pažnju i na ostale tipove fajlova koje možete da koristite a to se pre svega odnosi na druge Revit projekte. To praktično znači da neki složeniji objekat može biti sastavljen iz više delova pri čemu se npr. njegova fasada i enterijer drže u posebnim fajlovima.

Na isti način se mogu koristiti i projekti u tzv. IFC (Industry Foundation Classes) obliku a osim crteža u standardnom CAD formatu u svoj projekat možete uključiti DWF Markup i Point Clouds fajlove. U praksi se ipak najčešće koriste podaci koji potiču iz AutoCAD-a, pa ću se zato koncentrisati na ovaj odeljak. Pre toga bih želeo da vam skrenem pažnju na jedno nepisano pravilo a ono glasi da sve povezane fajlove treba držati u istom folderu. Na taj način ćete znatno olakšati njihovo pronalaženje i zadržati tzv. relativnu putanju (Path Type). Ja ne bih želeo da na bilo koji način remetim trenutno podešene parametre, pa ću se zato izborom dugmeta Cancel vratiti na početno stanje. 

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button