Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ću vam detaljnije objasniti sve opcije koje se odnose na ubacivanje  CAD crteža (Import). U tom cilju sam već otvorio novi Revit projekat a njegov naziv možete videti u vrhu ekrana. Pošto istoimeni fajl postoji u folderu sa primerima za vežbanje, ne bi bilo loše da nakon odgledane lekcije sami ponovite prikazane operacije i na taj način učvrstite svoje znanje.

Funkcija koja služi za ubacivanje CAD crteža se nalazi u Insert odeljku pa ću zato prvo kliknuti na ovu stavku a zatim potražiti ikonicu sa natpisom Import CAD. U okviru koji sledi će automatski biti prikazani svi AutoCAD fajlovi koji se nalaze u istom folderu kao i trenutno aktivan Revit projekat, pa mi neće biti teško da kliknem na odgovarajuću stavku i pređem na donji deo okvira jer se tu nalaze opcije koje mi omogućavaju da kontrolišem boje ubačenih elemenata. Pre nego što nastavim dalje, želeo bih da vam skrenem pažnju na boje koje se nalaze na originalnom CAD crtežu. Kao što vidite, na njemu dominiraju crvene linije a ako iz ove liste izaberem opciju Invert, malo korigujem poziciju novog elementa i sa Open zatvorim ovaj okvir, na ekranu će se pojaviti potpuno drugačiji crtež. Kao što vidite, Revit je potpuno promenio originalne boje pa sada na ubačenoj osnovi umesto crvene dominira svetlo plava. Meni ovakva promena ništa ne znači, pa ću zato jednim izborom funkcije Undo poništiti poslednji korak i vratiti se na početno stanje.

Ukoliko ne želite da se pri ubacivanju crteža na njemu vrše bilo kakve izmene, jednostavno izaberite opciju Preserve. Ja ću u tom cilju ponoviti čitav postupak i pri tome zadržati trenutno izabrane opcije jer mi najviše odgovara da čitav crtež preuzmem u originalnoj formi.

Da bih vam pokazao kakav se efekat može postići primenom treće opcije iz Color menija, ja ću prvo poništiti prethodnu funkciju a zatim ponoviti čitav postupak i pri tome izabrati stavku pod nazivom Black and White. Iskoristiću ovu priliku da izborom opcije Auto – Origin to Origin malo korigujem položaj budućeg crteža a čim kliknem na dugme Open, pred vama bi trebalo da se pojavi crtež na kome su sve boje zamenjene crnom. To ćete još bolje videti ako malo promenim prikaz i pokažem veći deo osnove. Meni se ovakav režim prikaza najviše dopada jer mi pruža mogućnost da za nove elemente biram različite boje a da ono što se nalazi u pozadini ostane u drugom planu.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, ja ću još jednom upotrebiti funkciju Undo, jer ne bih želeo da menjam sadržaj ovog projekata.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button