Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ću vam pokazati kako se promene na povezanim fajlovima odražavaju na glavni projekat. Obzirom da sam do sada kao primer koristio crtež koji potiče iz AutoCAD-a, najbolje bi bilo da sve izmene unesem direktno pa sam u tom cilju već pokrenuo pomenuti program i otvorio odgovarajući fajl.

Za početak je potrebno jasnije prikazati detalj koji će biti promenjen a ja ću u tom cilju postaviti kursor pored ovog pregradnog zida i upotrebiti točkić na mišu. Nakon toga mi neće biti teško da sa nekoliko klikova selektujem sve linije koje pripadaju ovom elementu i pritiskom na desni taster otvorim meni koji obuhvata najčešće korišćene funkcije. Pošto imam nameru da izvršim pomeranje, ja ću kliknuti na opciju Move i odmah odrediti položaj referentne tačke. Ako nakon toga kursor pomerim na desno, AutoCAD će automatski prikazati koliko iznosi trenutno rastojanje. Pošto se ono izražava u formi polarnih koordinata, ja ću iskoristiti priliku da direktnim unosom odredim novi položaj pregradnog zida i jednostavno ukucati broj 1000. Čim pritisnem Enter, sve selektovane linije će biti pomerene za tačno 1m u desno, a to sam upravo i želeo da postignem.

Na žalost, pomeranje pregradnog zida je poremetio njegove veze sa susednim elementima pa ću se potruditi da to ispravim. U tom cilju je potrebno da dodatno uveličam detalj koji predstavlja vezu sa spoljnim zidom i uz pomoć tzv. Grip-ova i funkcije koja omogućava automatsko navođenje spojim ova dva elementa. Pošto sam to sredio, mogu da pređem na sledeći detalj i primenom iste tehnike ponovo spojim odgovarajuće linije. Ovaj postupak mogu da ponovim i za spoj koji se nalazi nešto niže dok je za popunjavanje ove praznine potrebno primeniti nešto drugačiju tehniku. Ja ću u tom cilju u Modify panelu potražiti funkciju Join i odmah selektovati ova dva segmenta. Ako nakon toga pritisnem Enter, AutoCAD će od njih napraviti jedinstveni objekat što znači da sam uspešno obavio i ovaj zadatak.

Na kraju treba još samo da dvostrukim pritiskom na točkić prikažem kompletan crtež i proverim da li je sve na svom mestu. Pošto bih želeo da se izmene koje sam upravo napravio automatski odraze i na moj Revit projekat, ne smem zaboraviti da ih trajno sačuvam pa ću u tom cilju iskoristiti prečicu koja se nalazi na vrhu ekrana i pokrenuti funkciju Save.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button