Revit – prelazak sa AutoCAD-a
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam objasniti osnovne razlike između AutoCAD-a i Revit-a. Pri tome ne bih želeo da zalazim u detalje, jer bi to moglo da nam oduzme previše vremena ali ću se potruditi da vam skrenem pažnju na najvažnije karakteristike oba programa.

AutoCAD se pre svega može opisati kao „digitalna tabla za crtanje“ jer se njegova upotreba zasniva na principima koji važe za tradicionalne tehnike rada. Drugim rečima, pre nego što započnete novi crtež, vi ćete morati da odličite da li će on predstavljati osnovu, presek, fasadu ili neki drugi deo tehničke dokumentacije. Pri tome ćete morati da iskoristite sve svoje tehničko znanje da bi elementi koji čine vaš crtež (prave i krive linije, kružnice, lukovi i sl.) mogli da budu protumačeni kao deo arhitektonskog projekta. Isti postupak ćete morati da ponovite za svaki prilog, što znači da oni predstavljaju potpuno nezavisne crteže. Doduše, postoje elementi koji se mogu kopirati ali pošto oni nisu međusobno povezani, svaku izmenu ćete morati da unosite ručno.

Sa druge strane, rad u Revit-u podrazumeva potpuno drugačiji pristup. Umesto odvojenih crteža, bićete u prilici da na jednom mestu kreirate prostornu predstavu kompletnog objekta tzv. model. Pri tome možete koristiti unapred pripremljene elemente kao što su zidovi, vrata, stubovi pa čak i krovovi a da istovremeno imate potpunu kontrolu nad njihovim dimenzijama. Nakon toga ćete biti u prilici da čitav objekat postavite u odgovarajući položaj i automatski kreirate sve potrebne osnove, preseke i ostalu tehničku dokumentaciju. Najveću prednost ovakvog načina rada predstavlja mogućnost automatskog ažuriranja što znači da će promena koju ste napravili na nekom od postojećih elemenata biti istovremeno prikazana na svim prilozima. Na taj način se isključuje mogućnost bilo kakve greške, jer svi podaci potiču iz istog izvora tj. prostornog modela.

Ako se ima u vidu da pojedini elementi mogu da sadrže različite podatke, nije ni čudo što se za ovakav način projektovanja često koristi izraz „Modelovanje građevinskih informacija“ (Building Information Modeling) skraćeno BIM. Upravo primena ove tehnologije predstavlja najveću razliku između AutoCAD-a i Revit-a pa se zato sve veći broj kompanija odlučuje za prelazak na novu platformu.

Sa druge strane, iako Revit omogućava potpuno novi pristup projektovanju to ne znači da će AutoCAD izgubiti svoje mesto. Postoji mnoštvo situacija u kojima se ova dva programa mogu kombinovati a to potvrđuje i svakodnevna praksa. Uostalom, mnogi biroi u svojoj arhivi poseduju veliki broj projekata u DWG formatu što znači da je za njihovu izradu najverovatnije korišćen AutoCAD. Ovi podaci se lako mogu prebaciti u Revit a u jednoj od narednih lekcija ću vam i pokazati kako se to radi.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button