WEB Design
Sadržaj lekcije

Pažljivo planiranje predstavlja jedan od osnovnih uslova za kreiranje uspešnog Web sajta. Prvi korak u tom pravcu bi trebalo da bude pažljiva analiza konkurencije i to na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Na taj način ćete steći najbolji uvid u trenutno stanje pa vam neće biti teško da svoju ponudu kreirate u skladu sa dostignutim standardima.

Do svih potrebnih podataka se može lako doći upotrebom nekog od popularnih pretraživača. Ja ću u te svrhe upotrebiti Google i potražiti one sadržaje koji se odnose na poslastičarske proizvode. Nakon toga mogu da kliknem na neki od ponuđenih linkova i da na taj način steknem pravu predstavu o dizajnu, funkcionalnosti i ostalim karakteristikama ovakvih sajtova.

Nakon toga bi trebalo malo suziti pretragu i koncentrisati se na uže područje, npr. grad u kome se nalazite i pogledati kako to rade lokalne firme. Da li ste primetili da na ovim sajtovima dominira ružičasta i smeđa boja? To je vrlo važan podatak, pa ću ga svakako imati u vidu pri planiranju nove prezentacije.

Konačno, trebalo bi proveriti i da li se u vašoj neposrednoj okolini neko bavi sličnim poslovima. U mom slučaju postoji i lokalna konkurencija pa ću morati dobro da se potrudim kako bi moj novi sajt bio zapažen.

Nakon ovako detaljne pretrage trebalo bi da imate znatno jasniju sliku o onome što vas očekuje. Stečeno iskustvo će vam pomoći da izbegnete greške i ne preterujete sa drečavim bojama, nejasnim tekstovima i ilustracijama koje nemaju previše veze sa sadržajem. Najbolje je učiti na tuđim greškama kako ne bi došli u situaciju da naknadno ispravljate svoje.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button