Word noviteti
Sadržaj lekcije

Mnogi od nas koriste različite tipove slova – fontove a da pri tome ne razmišljaju koliko truda su u njihovu pripremu uložili grafički dizajneri. Pored toga, mnogi fontovi sadrže i posebne dodatke koji ih čine još atraktivnijim. U informatičkoj industriji su nekada dominirale dve vrste fontova – Adobe Post Script i Microsoft True Type. Ipak, danas su oni skoro u potpunosti zamenjeni tzv. Open Type fontovima što potvrđuje i primer koji vidite na ekranu. Neki od korišćenih fontova, kao što su Calibri, Cambria, Constantia i Corbel su se pojavili još u Word-u 2007 a nova verzija nam je donela još nekoliko novih fontova koji podržavaju Open Type standard.

Ukoliko želite da iskoristite sve prednosti koje vam on pruža, jednostavno selektujte željeni deo teksta i pritiskom na desni taster miša otvorite pomoćni meni. Nakon toga možete izabrati opciju Font i otvoriti novi okvir. Isti rezultat možete postići i ako kliknete na ovo malo dugme iz Font odeljka. Ukoliko nakon toga pređete na karticu pod nazivom Advanced, na ekranu će se pojaviti sve četiri opcije koje vam omogućavaju primenu Open Type karakteristika. To su Ligatures, Number Spacing, Number Forms i Stylistic set. Prva označava mogućnost da se dva različita karaktera postave tako da izgledaju kao jedan. To se može postići na četiri načina a ja ću vam pokazati u čemu se oni razlikuju. Ukoliko izaberete opciju Standard Only slovo f će svojom horizontalnom linijom biti spojeno sa sledećim znakom. Ovo se lepo može videti na ovom delu teksta gde će po izboru prve opcije slova f i i postati jedna celina. Druga opcija – Standard and Contextual u ovom slučaju neće imati neki veliki uticaj na izgled slova jer izabrani font nema odgovarajuće karakteristike. Najzanimljiviji efekti se mogu postići izborom treće opcije – Historical and Discretional jer ona najviše podseća na štampu koja se koristila u ono vreme kada je štamparska presa ušla u masovnu upotrebu. Ipak, sa ovim efektom ne treba preterivati jer se lako može postići suprotan efekat i znatno otežati čitanje. Ako želite da se na istom segmentu koriste svi navedeni efekti izaberite poslednju opciju – All. Ja ću na kraju izborom dugmeta OK zatvoriti ovaj okvir i vratiti se na dokument.

Sigurno ste primetili da se izmene koje sam upravo napravio nisu odrazile na izgled izabranog teksta. Da bi se to desilo, morate promeniti još jedan dobro skriveni parametar. U tom cilju ću izborom opcije File preći na Backstage i kliknuti na stavku Options. U okviru koji sledi treba odmah izabrati opciju Advanced da bi se na samom kraju pojavio parametar koji označava da je trenutno kompletan prikaz dokumenta prilagođen verziji 2007. To može biti posledica činjenice da je ovaj dokument kreiran upotrebom prethodne verzije Word-a mada se ovaj parametar može pojaviti i iz sasvim drugih razloga. U svakom slučaju, ja ću iz ove liste izabrati opciju Word 2010 i na taj način dozvoliti punu primenu Open Type fontova. Iskoristiću ovu priliku da kliknem na stavku Layout Options da bi se na ekranu pojavio veliki broj dodatnih opcija. U ovom trenutku me zanima samo jedna od njih i to ona koja se odnosi na isključivanje karakteristika Open Type fontova. Naime, ukoliko je ona aktivna, nećete biti u mogućnosti da koristite sve njihove prednosti. Pošto sam na ovaj način izvršio sve potrebne izmene, ne preostaje mi ništa drugo nego da izborom dugmeta OK zatvorim ovaj okvir. Sada se lepo može videti da su na odabranom segmentu teksta u potpunosti primenjeni svi postavljeni parametri. 

Da bih vam pokazao čemu služi drugi parametar – Number Spacing, ja ću se pomeriti malo niže i prikazati ovu tabelu. Kao što i sami možete da zaključite, on služi za određivanje razmaka između pojedinih cifara a možete ga podesiti na dva načina – Tabular i Proportional. U prvom slučaju će za svaku cifru biti rezervisan isti prostor što znači da je potpuno svejedno da li se na nekom mestu nalazi jedinica ili četvorka. Na ovaj način se omogućava da npr. zarez koji odvaja hiljade uvek bude na istom mestu. U proporcijalnom režimu to ne mora biti slučaj jer tu svaka cifra zauzima različiti prostor. To pomalo otežava upoređivanje po vertikali ali je u svemu tome bitan i font koji se koristi. Iz svega ovoga se može zaključiti da je proporcionalni režim dobar za brojeve koji se nalaze u okviru običnog teksta dok je za tabele mnogo bolji Tabular. U ovom primeru sam namerno upotrebio 5 različitih fontova. Pri tome sam želeo da istaknem da Calibri i Cambria poseduju Tabular karakteristike dok su Constantia, Corbel i Gabriola proporcionalni.

Pre nego što pređem na sledeću temu – Number Forms, ja ću selektovati odgovarajući segment teksta i odmah otvoriti okvir koji služi za podešavanje parametara. Kao što vidite, na raspolaganju su vam dve opcije – Lining i Old style. Ukoliko želite da se brojevi nalaze u istoj ravni kao i ostatak teksta, izaberite prvu opciju. To se lepo može videti na ovom primeru jer je jedinica u istoj liniji sa velikom slovom C.  Sa druge stane, ako obratite pažnju na treći pasus, videćete da je trojka koja se nalazi na početnu postavljena znatno ispod osnovne linije. To je tipičan primer opcije Old style jer u tom slučaju položaj brojeva zavisi od samog fonta.

Ukoliko vam se to ne dopada i želite da svi karakteri budu u istom nivou, jednostavno izaberite opciju Lining i zatvorite ovaj okvir. U tome je i sva razlika – Old style omogućava primenu različitih nivoa dok se primenom opcije Lining sve postavlja na istu visinu.

Poslednji parametar koji ću vam pokazati u ovoj lekciji se naziva Stylistic set. Za početak ću ponovo selektovati nešto teksta i otvoriti ovaj okvir. Ako nakon toga kliknem na strelicu koja se nalazi pored ove opcije, na ekranu će se pojaviti serija brojeva od 1 do 20. To znači da možete izabrati neki od dodatnih setova koji predstavljaju sastavni deo nekog fonta. U ovom slučaju, font koji sa izabrao – Gabriola, sadrži ukupno 7 dodatnih setova pri čemu je svaki od njih sve kitnjastiji. Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću kliknuti na broj 6 da bi se na ekranu odmah pojavio odgovarajući primer. Čim kliknem na dugme OK, Word će ovaj parametar primeniti na selektovani deo dokumenta pa vam neće biti teško da vidite šta sam postigao. Ovo u svakom slučaju nije opcija koju ćete često koristiti, ali vam u nekim situacijama zaista može dobro poslužiti.

Pre nego što završim ovu lekciju, želeo bih samo da vam skrenem pažnju na još jednu mogućnost. Naime, ukoliko aktivirate opciju Use Contextual Alternatives Word će automatski iskoristi karakteristike pojedinih fontova i razmak između slova prilagoditi samom sadržaju. To u praksi znači da će karakteri iza kojih se nalazi prazno mesto dobiti malo više prostora od onih koje prati neki drugi znak. Na taj način se može još malo popraviti izgled fontova koji liče na rukopis.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button