Word noviteti
Sadržaj lekcije

U prethodnim verzijama Office-a niste bili u mogućnosti da bar na trenutak “zavirite” u sadržaj nekog fajla za koga se može pretpostaviti da predstavlja potencijalnu opasnost za vaš sistem. Zahvaljujući novoj funkciji Word-a 2010 koja se naziva Protected View, to nije nikakav problem. Naime, sada možete slobodno otvoriti sumnjivi dokument a zatim odlučiti da li je on vredan vaše pažnje. Uostalom, ovaj režim će se automatski aktivirati u slučaju da otvorite neki dokument koji je preuzet sa Interneta ili vam je stigao kao prilog uz neku e-mail poruku. U oba slučaja postoji realna opasnost da dokument u sebi sadrži neki virus pa je zato mnogo bolje da se sa njim postupa na odgovarajući način.

Protected View je u stvari posebna kopija Word-a za koju je rezervisan odgovarajući segment memorije što znači da su svi vaši podaci potpuno zaštićeni. To znači da možete slobodno pogledati šta se u njemu nalazi i nakon toga odlučiti da li se on može smatrati bezbednim za dalji rad.

Postoji mnogo razloga da se neki dokument proglasi sumnjivim i prvo otvori u ovom zaštićenom režimu. Word će vam u svakom slučaju u vrhu ekrana obrazložiti razlog zbog koga je to urađeno a ja ću se potruditi da vam navedem još neke tipične situacije.

  • Dokument je prenet sa Interneta. Mnoge Web i Ftp lokacije sadrže i Word dokumente koji se mogu direktno preuzeti ali se njihov sadržaj u svakom slučaju može smatrati sumnjivim.
  • Prilog uz e-mail poruku. Ni dokumenti koji vam stižu kao prilog uz e-mail poruke nisu dovoljno sigurni. Mnogi korisnici odmah brišu ovakve fajlove osim ako oni ne stižu iz nekog poznatog izvora.
  • Potencijalno nesigurna lokacija. Čak i ako se dokument nalazi na vašem hard disku, postoji mogućnost da je on tamo dospeo bez vašeg znanja. To je čest slučaj sa folderom Temporary Internet Files jer se u njemu nalaze podaci koji potiču sa raznih Internet sajtova.
  • Dokument koji je kreiran nekom zaista starom verzijom Word-a. Ukoliko se ispostavi da je fajl koji želite da otvorite kreiran u Word-u 95 ili u nekoj još starijoj verziji, postoji mogućnost da se pristup ovakvim podacima ograniči. Pri tome se može dozvoliti njegov pregled ali sprečiti mogućnost da se naprave bilo kakve izmene. Sa druge strane, možete dozvoliti i njegovo menjanje ali se onda postavlja pitanje da li vam je posle deset ili više godina ovaj dokument zaista toliko značajan.

U Protected View režimu možete slobodno pregledati kompletan sadržaj bilo kog dokumenta. Pri tome možete koristiti funkciju Find i potražiti određene sadržaje ali ako želite da ga sačuvate ili štampate onda se prvo morate uveriti da je on potpuno bezbedan. U tom slučaju možete kliknuti na dugme Enable Editing i nastaviti sa radom. To još uvek ne znači da se on može snimiti ili štampati jer će Word u slučaju da pokrenete neku od ovih funkcija od vas zatražiti dodatnu potvrdu. Naime, ukoliko kliknete na dugme Enable Editing Word će iz Protected View režima preći na normalan prikaz dokumenta i označiti ga kao bezbednog. To znači da se on sledeći put može otvoriti na potpuno normalan način. Ovu funkciju možete aktivirati na dva načina: ukoliko je razlog zbog koga je Word pokrenuo čitavu sigurnosnu proceduru jedan od onih koje smo već pomenuli, možete jednostavno kliknuti na odgovarajuće dugme. Sa druge strane, ukoliko sadržaj izabranog fajla nije moguće proveriti na ekranu će se pojaviti drugačije upozorenje. To znači da dokument zaista sadrži neki virus ili je on toliko oštećen pri snimanju da jednostavno ne sadrži upotrebljive podatke. U svakom slučaju, potrebno je da u ovakvim situacijama obratite posebnu pažnju što potvrđuje i crvena boja koja dominira u pozadini. Kao što možete da primetite, na ekranu se neće pojaviti dugme Enable Editing nego ćete za njegovo otvaranje morati da primenite posebnu proceduru. Prvo ćete morati da pređete u BackStage režim i kliknete na dugme Edit Anyway.

Ukoliko i dalje niste potpuno sigurni da je dokument koji ste otvorili potpuno bezbedan, primenite sledeći postupak. Za početak otvorite File meni i iz njega izaberite opciju Open. Ako nakon toga locirate dokument u koji sumnjate, pre nego što ga konačno otvorite, kliknite na ovu malu strelicu pored dugmeta i iz menija izaberite opciju Open in Protected View. Na taj način ćete pokrenuti novu kopiju programa i još jednom bezbedno proveriti njegov sadržaj.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button