Word noviteti
Sadržaj lekcije

Ukoliko radite sa dokumentima koji nisu duži od par stranica, za prelazak sa jednog na drugi kraj će vam biti dovoljan i klizač koji se nalazi sa desne strane. Ali, za rad sa zaista dugačkim dokumentima vam je potreban tzv. navigacioni panel jer vam jedino on omogućava da jednim potezom pređete na odgovarajući deo dokumenta ili pronađete karakterističan tekst. To znači da se u Word-u 2010 sve funkcije za pretraživanje nalaze na jednom mestu, a u ovoj lekciji ćete naučiti kako se one koriste.

Za početak ću vam pokazati kako možete otvoriti Navigation Pane. To se može postići izborom opcije Find ili istovremenim pritiskom na tastere Control i F. Na žalost, ako pokrenete funkciju Replace na ekranu će se pojaviti okvir koji se nije mnogo promenio još od Word-a 2003 ali se zato do navigacionog panela može doći i izborom istoimene opcije iz Show odeljka. Bez obzira na način koji ste koristili, trebalo bi da se sa leve strane pojavi okvir sa poljem za unos sadržaja koji želite da pronađete. Ja ću iskoristiti ovu priliku da u njega upišem Part-time jer me zanima da li se u tekstu pojavljuje ovaj izraz. Ako nakon toga pritisnem Enter, sa desne strane će se pojaviti traženi sadržaj dok će svi rezultati unutar navigacionog panela biti svrstani u tri odeljka. Prvi obuhvata sve naslove dok se prelaskom na drugi mogu prikazati pojedinačne stranice. Ukoliko želite da vidite rezultate pretrage, kliknite na treći odeljak.

Ovom prilikom želim da vam skrenem pažnju na to da će se u prvom odeljku pojaviti samo oni naslovi za koje ste primenili odgovarajuće stilove. Njih možete upotrebiti ako kliknete na opciju Home i iz ovog odeljka izaberete neku od ponuđenih opcija. Pošto se u Word-u 2010 navigacija unutar dokumenta zasniva na pravilnoj upotrebi stilova nemojte pasti u iskušenje da svoj dokument oblikujete upotrebom parametara koji su vezani za Font-ove. Uostalom, upotreba stilova nije komplikovana a pruža vam i mnogo veću fleksibilnost u radu. Pošto je ovaj dokument u potpunosti oblikovan primenom različitih stilova, neće mi biti teško da izborom neke od ovih opcija automatski prikažem odgovarajući deo teksta.

Drugi odeljak se naziva Page Tab i u njemu možete videti neke od stranica koje čine vaš dokument. Ukoliko vas zanima šta se na njima nalazi, kliknite na neki od umanjenih prikaza sa leve strane i Word će odmah prikazati željeni sadržaj.

U ovom trenutku me najviše zanima ono što se nalazi u trećem odeljku. Naime, ako kliknem na njega, čitav navigacioni panel će biti ispunjen rezultatima prethodno izvršene pretrage. Pri tome će osim traženog pojma biti prikazan i kontekst u kome se on nalazi pa mi neće biti teško da se snađem.

Sigurno ste primetili da su u Page Tab-u preskočene neke stranice. To znači da se pojam koji tražim na njima uopšte ne pojavljuje, ali ako kliknem na ovo dugme i poništim pretragu, navigacioni panel će ponovo prikazati kompletan sadržaj dokumenta. Isto važi i za odeljak u kome su prikazani naslovi.

Osim za pronalaženje teksta, navigacioni panel možete koristiti i za druge elemente. Za to je potrebno da kliknete na ovu malu strelicu i iz pomoćnog menija izaberete npr. Tables. U tom trenutku će se sa leve strane pojaviti lista na kojoj su posebno naglašeni naslovi koji sadrže tabele. Sličan princip važi i za drugi odeljak, stim što će se tu sada pojaviti samo stranice sa tabelama. Na žalost, treći odeljak će ovom prilikom ostati prazan tj. u njemu će se pojaviti samo obaveštenje da traženi sadržaj ne može biti prikazan na ovaj način. Bez obzira na to, izborom neke od ovih strelica je moguće direktno prikazati izabrane elemente i na taj način doći do konkretnih rezultata.

Kao što ste već videli, ova funkcija vam omogućava da na svom dokumentu potražite sve ilustracije (Graphics), tabele (Tables), jednačine (Equations), fusnote (Footnotes/Endnotes) pa čak i komentare koji potiču iz različitih izvora (Comments All Reviewers). Ovom prilikom moram da napomenem da se uz pomoć opcije Graphics mogu pretražiti sve slike, ClipArt i SmartArt elementi pa čak i dijagrami jer svi oni spadaju u grafiku.

Ukoliko želite da detaljno podesite sve parametre koji su vezani za pretragu, izaberite stavku Options i otvorite novi okvir. U njemu ćete naći dobro poznate opcije kao što su Match Case, Find whole words i sl. Za povratak na podrazumevane vrednosti, jednostavno kliknite na dugme Set Default i zatvorite okvir.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button