Izjava o kursnoj razlici

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Ukoliko na vašoj kartici raspolažete nekom drugom valutom, iznos koji će biti naplaćen se dobija konverzijom cene u srpske dinare prema važećem kursu Narodne banke Srbije.

Prilikom naplate se vaše platne kartice, navedena sena se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica/vaše banke. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cenu koja je navedena na našoj web stranici. Hvala na razumevanju.