ArchiCAD

3,480 Din.

ArchiCAD je sigurno najpopularniji program za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara.

 

Šifra proizvoda: 73 Kategorija:

Opis

ArchiCAD je sigurno najpopularniji program za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate njegovu primenu u praksi. U prvih nekoliko lekciija ćete naučiti kako se crtaju osnovni elementi kao što su zidovi, krov, vrata, prozori, stepenište itd., dok je drugi deo kursa posvećen generisanju tehničkih crteža, kotiranju, štampanju.

 

Sadržaj

 • Koncept i alati
  Radna okolina, Koordinate i pomoćna mreža, Koncept i radni parametri
 • Podešavanje projekta
  Kreiranje posebnog tipa linije (Line Type), Kreiranje posebnog tipa šrafure (Fill Type), Kreiranje višeslojnog zida, Kreiranje slojeva (Layer-a), Kreiranje kombinacije Layer-a, Kreiranje View Set-ova, Dodeljivanje View Set-ova
 • Kreiranje virtuelnog objekta
  Crtanje podne ploče, Kreiranje pravih zidova, Kreiranje zakrivljenih zidova, Postavljanje stubova, Crtanje spoljne staze
 • Sagledavanje objekata
  Navigaciona paleta i Preview, Opcija 3D Projection, Interaktivni 3D okvir
 • Rad sa etažama
  Kreiranje galerije, Dodavanje etaže u Project Documents, Konstrukcija tavanice, Crtanje krovne ravni
 • Razvijanje dizajna
  Presek kroz objekat, Dodavanje spoljnih i unutrašnjih zidova, Kreiranje ravnog krova
 • Vrata i prozori
  Crtanje ulaznih vrata, Postavljanje prozora, Automatsko kotiranje, Dodavanje krovnog prozora
 • Unutrašnje komunikacije
  Crtanje stepeništa, Izmene na podu galerije, Obeležavanje prostorija, Crtanje ograde na balkonu, Crtanje sanitarne opreme
 • Crtanje tavanice
  Tavanica iznad izložbenog prostora, Tavanica iznad ulaza, Pozicioniranje svetala
 • Kompletiranje situacije
  Određivanje ivice terena, Crtanje linija na terenu, Pretvaranje kontura u 3D mrežu
 • Predmer i lista elemenata
  Izrada predmera, Formatiranje Schedule okvira, Pregled Schedule okvira
 • Prezentacija projekta
  Podešavanje perspektive, Čuvanje pogleda, Kreiranje animacije, Kreiranje VR objekta, Podešavanje VR scene, Kreiranje studije osunčanosti, Kreiranje 3D preseka, Upotreba 3D presečnih ravni
 • Izvedeni crteži
  Kreiranje tipskog crteža, Dodavanje crteža, Pozicioniranje crteža na listu, Kreiranje View Set-a za štampanje, Dodavanje crteža View Set-u
 • Izrada detalja
  Određivanje razmere i veličine detalja, Postavljanje markera, Dopunjavanje detalja
 • Praćenje projekta
  Kreiranje Mark-up Entry-a, Deljenje podataka, Arhiviranje projekta

 

Povezani kursevi