English Grammar

Din.2,400 Din.

Multimedijalna gramatika engleskog jezika je prvenstveno namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, osobama koje uče engleski jezik na kursevima, a može da vam posluži i kao odličan podsetnik. Gramatika engleskog jezika je podeljena na 28 oblasti, koje obuhvataju vremena (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Prefect Continuous, Past Perfect Simple, Future Simple i Future Continuous kao i primenu modalnih glagola, pasiva, kondicionala, imenica, prideva, članova itd). Pri tome svaka oblast obuhvata između 10 i 20 pojedinačnih lekcija. Njihov osnovni sadržaj je u potpunosti multimedijalan što znači da svaku temu predstavlja video sekvenca praćena glasom instruktora. Osim toga, svaka gramatička oblast je i detaljno objašnjena kroz niz pratećih tekstova koji osim originalnog sadražaja na engleskom obuhvataju i prevod na srpski jezik. Pored lekcija na raspolaganju su vam i dve vrste testova. Prva vrsta će vam pomoći da još bolje uvežbate određenu gramatičku oblast, dok je druga vrsta namenjena proveri znanja kroz upoređivanje tema iz različitih oblasti.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 59 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Present Simple To Be
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Negative Form -Short
 • Present Simple
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Negative Form -Short, Usage, Giving Instruction
 • Present Continuous
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Usage
 • Past Simple To Be
  Affirmative Sentences, Interrogative Form, Negative Form
 • Past Simple
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Irregular Verbs, List of Irregular Verbs, Usage of Past Simple Tense
 • Past Continous
  Forming, Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Usage
 • Present Perfect Simple
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Forming, Usage
 • Present Perfect Continuous
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Usage
 • Past Perfect Simple
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Usage
 • Future Simple
  Affirmative Form, Affirmative Form – Short, Interrogative Form, Negative Form, Negative Form – Short, Usage
 • Future Continuous
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form – Short, Usage
 • Modal Can
  Modal Verbs, Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form, Negative Form – Short, Usage
 • Modal Could
  Affirmative Form, Negative Form, Interrogative Form, Usage
 • Modal Should-Would
  Affirmative Form (Should), Interrogative Form, Negative Form – Short, Usage, Affirmative Form (Would), Interrogative Form, Negative Form – Short, Usage
 • Modal May-Might
  Affirmative Form (May), Interrogative Form, Negative Form, Usage, Affirmative Form (Might), Interrogative Form, Negative Form, Usage
 • Modal Must
  Affirmative Form, Interrogative Form, Negative Form (Needn’t), Negative Form (Mustn’t), Usage
 • Pasive Voice
  Structure, Infinitive, Usage
 • Conditional
  Conditional 1, Conditional 2, Conditional 3, Mixed Conditionals, Replacing If
 • Reported Speech
  Usage
 • Br. Am. English
  Difference, Usage
 • Numbers
  Cardinal Numbers, Ordinal Numbers
 • Alphabet
  English Alphabet, Vowels and diphthongs, Consonants
 • Nouns
  Plural, Irregular Plural, Non-countable
 • Adjectives
  Differences, Comparison, Forming, Irregular, More and Most
 • Adverbs
  Usage, Forming, Comparison, Time, Place, Manner, Frequency, Degree
 • Articles
  Definitive THE – Indefinite A/AN, Definite, Usage, Indefinite, Usage, Omission
 • Pronouns
  Personal Pronouns – Possessive Adjectives, Objective Personal Pronouns, Demonstrative Pronouns, Interrogative Pronouns, Indefinite Pronouns, Universal Pronouns, Negative Pronouns, Reflexive Pronouns
 • Prepositions
  Prepositions, In – Place, Time, For Transport, In Expressions, At – Place, Time, In Expressions, On – Place, Time, In Expressions, To – Time/Place, Under/Behind/Opposite

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button