Akcija!

Izrada tabličnih proračuna

Din.1,200 Din.

Kurs Excel-a će vam pomoći da savladate upotrebu najpopularnijeg programa za tabelarna proračunavanja. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su unos podataka i formula. Zatim slede lekcije koje su posvećene analizi rezultata, njihovom štampanju i publikovanju na Web. Na kraju kursa ćete savladati upotrebu šablona, lista, makroa i drugih raspoloživih funkcija.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 63 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Početak
  Excel-ov radni prostor, Razumevanje radnih knjiga, Unošenje teksta i brojeva, Rad sa grupama ćelija, Selekcija radnog lista, Formatiranje ćelija, Modifikovanje kolona i redova
 • Korišćenje radne knjige
  Kreiranje nove radne knjige, Čuvanje radnih knjiga, Open Dialog Box
 • Korišćenje radnih listova
  Aritmetički operatori, Kreiranje i ispravljanje formula, Korišćenje funkcija, Zumiranje, Deljenje radnog lista, Zamrzavanje i odmrzavanje, Sakrivanje i otkrivanje podataka, Relativna ćelijska referenca, Apsolutne ćelijske reference
 • Modigikovanje radnih listova
  Ubacivanje i brisanje ćelija, Podešavanje kolona i redova, Podešavanje sadržaja ćelije, Graničnici ćelije i senčenje, Rad sa stilovima
 • Pregled i štampanje
  Provera pravopisa, Podešavanje stranice, Štampanje, Štampanje udaljenih sekcija, Objavljivanje Web stranice
 • Korišćenje imenovanih opsega
  Dodavanje imenovanog opsega, Davanje imena pojedinačnoj ćeliji, Korišćenje oznaka kolona ili redova, Ubacivanje reda, Korišćenje imenovanog opsega, Brisanje naziva opsega, Revizija formul,e Lista naziva opsega ćelija
 • Kreiranje i korišćenje šablona
  Kreiranje radne knjige, Kreiranje i dodeljivanje šablona, Saradnja radnih knjiga i foldera, Kreiranje radnog prostora, Prilagođavanje tulbarova, Prilagođavanje menija, Dodavanje formata datuma
 • Izdvajanje i grupisanje podataka
  Grupisanje, Izdvajanje, Konsolidovanje podataka, Kreiranje linka do izvornih podataka, Trodimenzionalne reference, Pivot tabele i Pivot grafikoni, Goal Seek, What-If analize, Provera podataka
 • Import, Export i deljenje podataka
  Importovanje podataka, Aktiviranje Web upita, Korišćenje XML-a u Excel-u, Pristupanje podacima, Dodeljivanje lozinke fajlu, Deljenje radnih knjiga, Zaštita radnih listova i ćelija, Pronalaženje izmena, Web diskusije
 • Rad sa listama
  Korišćenje formulara podataka, Sortiranje podataka, Dodeljivanje filtera podataka, Napredne opcije filtriranja, Korišćenje podsumiranja
 • Rad sa funkcijama i formularima
  Insert Function dugme, Revizija formule, Korišćenje osnovnih funkcija, Operatori za poređenje, Kontrola radnih listova
 • Korišćenje novih funkcija
  Argumenti funkcije, Lookup funkcija, Finansijske funkcije, Izračunavanje datuma, Logičke funkcije, Uslovno formatiranje, Kreiranje posebnih formata
 • Rad sa makroima
  Kreiranje makroa, Ispravljanje makroa, Aktiviranje makroa
 • Kreiranje i modifikovanje grafikona
  Kreiranje grafikona, Modifikovanje grafikona, Kreiranje i modifikovanje grafika

 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button