Akcija!

Relacione baze podataka

Din.1,200 Din.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su kreiranje baze, formulara za unos podataka i izveštaja. Zatim slede lekcije koje su posvećene pronalaženju podataka, definisanju upita, prenosu podataka iz drugih aplikacija i Web-a itd.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 64 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Uvod u baze podataka
  Svrha baze podataka, Koraci za planiranje baze, Planiranje baze podataka, Određivanje strukture tabele
 • Rad sa Access-om
  Pregled Access okvira, Izbor predmeta, Kreiranje baze podataka, Prazne baze podataka
 • Rad sa izveštajima
  Tabele i izveštaji, Unos izveštaja preko liste, Unos izveštaja preko formulara, Pronalaženje izveštaja, Dodeljivanje i uklanjanje filtera, Sortiranje izveštaja, Brisanje izveštaja iz tabele
 • Rad sa tabelama
  Korišćenje Table Wizard-a, Prebacivanje, Object View opcija, Korišćenje više tipova podataka, Input Mask Wizard, Lookup Wizard, Podešavanje primarnih ključeva
 • Rad sa formularima
  Korišćenje Form Wizard-a, Korišćenje kontrola, Formatiranje formulara, Ubacivanje grafika, Korišćenje AutoForm opcije
 • Definisanje relacija
  Pregled relacija tabela, Relacija „jedan na više“, Relacija „jedan na jedan“, Relacija „više na više“, Forsiranje referentnog integriteta, Obnavljanje kaskada
 • Kreiranje i modifikovanje tabela
  Kreiranje i modifikovanje, Data Validation Custom Input Masks, Optimiziranje Data Type funkcije, Prikazivanje relacionih izveštaja, Povezivanje postojećih podataka
 • Kreiranje i modifikovanje formulara
  Kreiranje u Design View režimu, Modifikovanje karakteristika formulara, Kreiranje podformulara, Kreiranje kontrolne table, Podešavanja i modifikacije
 • Uvod u upite
  Upiti za biranje više tabela, Modifikovanje karakteristika upita, Određivanje kriterijuma za više polja, Zajedničke karakteristike, Dodeljivanje filtera, Optimiziranje upita
 • Tipovi upita
  Tipovi upita, Kreiranje, Parametar upita, Tipovi Action upita, Kreiranje upita (Append), Kreiranje upita (Delete), Kreiranje Totals upita, Agregatne funkcije u upitima
 • Kreiranje izveštaja
  Korišćenje Report Wizard-a, Design View opcija, Kreiranje izveštaja iz upita, Pregledanje i štampanje izveštaja, Korišćenje kontrola kalkulacija, Korišćenje više sekcija, Sortiranje i grupisanje podataka, Dodavanje kontrola podizveštaja
 • Integracija sa drugim aplikacijama
  Integracija, Eksportovanje tabela, Odvlačenje i ispuštanje
 • Access-ove operacije na WEB-u
  Korišćenje Page Wizard-a, Kreiranje Pivot grafikona, Čuvanje Web stranice, Kreiranje hiperlinkova
 • Korišćenje Access-ovih alatki
  Importovanje XML dokumenata, Eksportovanje XML dokumenata, Sabijanje i popravka baze, Repliciranje baze podataka, Enkriptovanje i dekriptovanje, Dodeljivanje lozinke, User-Level Security Wizard
 • Kreiranje aplikacija
  Kreiranje Access-ovih modula, Deljena baza podataka, Kreiranje MDE fajla

 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button