JavaScript

3,480 Din.

JavaScript predstavlja najviše korišćeni programski jezik na Web-u.

 

Šifra proizvoda: 22 Kategorija:

Opis

JavaScript predstavlja najviše korišćeni programski jezik na Web-u. Na ovom kursu ćete savladati njegove osnovne funkcije kao i mnoge napredne tehnike, kao što su rad sa Script tagovima, unos tekućeg datuma i vremena, upotrebu Web Widgets-a itd. Napredni deo kursa obuhvata primere Web strana koje sadrže animacije i druge grafičke efekte kao i lekcije u kojima se objašnjava rad s Cookie-ima i Pop-up okvirima.

 

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Upoznavanje sa JavaScript-om
  Šta je JavaScript? Mogućnosti JavaScript-a, Ostale mogućnosti, Šta ne može JavaScript? Poređenje JavaScript-a i Jave, Evolucija JavaScript-a
 • Osnove JavaScript-a
  Script tagovi, Postavljanje skripta, Sakrivanje iskaza, Upotreba komentara
 • Početak pisanja skripta
  Potrebni alati, Hello World skript, Osobine i metode objekata, Prikazivanje poruke, Pop-up box, Poruke u Status Bar-u, Event Handlers
 • Dinamičko ažuriranje strana
  Ubacivanje datuma, Kako se upravlja vremenom, Dani u nedelji, Vreme, Referencne strane
 • Korišćenje Web Widgets-a
  Web Widgets, Fixed Ad Widget, Slučajno izabrane slike, Poruka na Status bar-u, Skript za ispisivanje vesti, Brojač, Status bar skript, News Scroller skript
 • Rad sa slikama
  Osobine JavaScript-a, Kompatibilnost Browser-a, Definisanje učitanih slika, Rollover skript, Skript za animirane slike, Parametari animacije, Upravljenje događajem onLoad, Gledanje Slideshow-a, Previous-Next progres, Definisanje vrednosti slajdova
 • Upotreba Cookies-a
  Informacije o Cookie-u, Korišćenje Cookie-a, Format Cookie-a, Kreiranje Cookie-a, Postavljanje Cookie-a, Upravljanje događajem OnBlur, Čitanje Cookie-a, Računanje Eval funkcijom, Korišćenje Write metode, Višestruki Cookie-i, Višestruke promenljive, Testiranje promenljive
 • Browser prozori i poruke
  Opcije Pop-up prozora, Scroll metoda, Višestruko otvaranje prozora, Različite metode za prozore, Podešavanje fokusa, Metoda za generisanje poruka, Korišćenje višestrukih poruka
 • Otklanjane grešaka u skriptu (Debugging)
  Uočavanje grešaka, Ispravljanje grešaka, Višestruke greške, Greške sa slovima, JavaScript Debugger, Debugger-i i poruke;
 • Rad sa frejmovima
  Korišćenje JavaScript-a, Korišćenje FORM taga, HTML FORM tagovi, Text i Text Area komponente, Lozinke i dugmići, Polja za markiranje, Select komponenta, Provera korisničkih informacija, Provera e-mail adrese, Niz sa neispravnim simbolima, Koiršćenje IndexOf metode, Brojanje simbola, Check E-mail funkcija, OnBlur događaj, Zahtevanje bezbednog pristupa, Prihvatanje korisničkih informacija, Get i Post metode, Određivanje šifrovanja
 • Kreiranje Layer-a
  Elementi Layer-a, Prikazivanje Layer-a, Funkcija ShowOrHide, Move funkcija, Atributi Layer-a, Kreiranje Layer-a
 • Animirani Layer-i
  Pomeranje Layer-a, Koordinatni sistem ekrana, Menjanje X i Y koordinata, Povećavanje X i Y vrednosti, Event Handler-i, Set Interval metoda
 • Drag and Drop
  Drag – tehnika prevlačenja, Modularizacija, Izvršavanje Move funkcije, Event metode, StartDrag funkcija, Inicijalizacija X i Y vrednosti, Drag funkcija, StopDrag funkcija, Trigger iskazi, Demonstracija Drop metode, Razmeštanje Layer-a, Korišćenje Drag and Drop-a, Detektovanje Drop prostora

 

Povezani kursevi