JavaScript

Din.2,400 Din.

JavaScript predstavlja najviše korišćeni programski jezik na Web-u. Na ovom kursu ćete savladati njegove osnovne funkcije kao i mnoge napredne tehnike, kao što su rad sa Script tagovima, unos tekućeg datuma i vremena, upotrebu Web Widgets-a itd. Napredni deo kursa obuhvata primere Web strana koje sadrže animacije i druge grafičke efekte kao i lekcije u kojima se objašnjava rad s Cookie-ima i Pop-up okvirima.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 22 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Upoznavanje sa JavaScript-om
  Šta je JavaScript? Mogućnosti JavaScript-a, Ostale mogućnosti, Šta ne može JavaScript? Poređenje JavaScript-a i Jave, Evolucija JavaScript-a
 • Osnove JavaScript-a
  Script tagovi, Postavljanje skripta, Sakrivanje iskaza, Upotreba komentara
 • Početak pisanja skripta
  Potrebni alati, Hello World skript, Osobine i metode objekata, Prikazivanje poruke, Pop-up box, Poruke u Status Bar-u, Event Handlers
 • Dinamičko ažuriranje strana
  Ubacivanje datuma, Kako se upravlja vremenom, Dani u nedelji, Vreme, Referencne strane
 • Korišćenje Web Widgets-a
  Web Widgets, Fixed Ad Widget, Slučajno izabrane slike, Poruka na Status bar-u, Skript za ispisivanje vesti, Brojač, Status bar skript, News Scroller skript
 • Rad sa slikama
  Osobine JavaScript-a, Kompatibilnost Browser-a, Definisanje učitanih slika, Rollover skript, Skript za animirane slike, Parametari animacije, Upravljenje događajem onLoad, Gledanje Slideshow-a, Previous-Next progres, Definisanje vrednosti slajdova
 • Upotreba Cookies-a
  Informacije o Cookie-u, Korišćenje Cookie-a, Format Cookie-a, Kreiranje Cookie-a, Postavljanje Cookie-a, Upravljanje događajem OnBlur, Čitanje Cookie-a, Računanje Eval funkcijom, Korišćenje Write metode, Višestruki Cookie-i, Višestruke promenljive, Testiranje promenljive
 • Browser prozori i poruke
  Opcije Pop-up prozora, Scroll metoda, Višestruko otvaranje prozora, Različite metode za prozore, Podešavanje fokusa, Metoda za generisanje poruka, Korišćenje višestrukih poruka
 • Otklanjane grešaka u skriptu (Debugging)
  Uočavanje grešaka, Ispravljanje grešaka, Višestruke greške, Greške sa slovima, JavaScript Debugger, Debugger-i i poruke;
 • Rad sa frejmovima
  Korišćenje JavaScript-a, Korišćenje FORM taga, HTML FORM tagovi, Text i Text Area komponente, Lozinke i dugmići, Polja za markiranje, Select komponenta, Provera korisničkih informacija, Provera e-mail adrese, Niz sa neispravnim simbolima, Koiršćenje IndexOf metode, Brojanje simbola, Check E-mail funkcija, OnBlur događaj, Zahtevanje bezbednog pristupa, Prihvatanje korisničkih informacija, Get i Post metode, Određivanje šifrovanja
 • Kreiranje Layer-a
  Elementi Layer-a, Prikazivanje Layer-a, Funkcija ShowOrHide, Move funkcija, Atributi Layer-a, Kreiranje Layer-a
 • Animirani Layer-i
  Pomeranje Layer-a, Koordinatni sistem ekrana, Menjanje X i Y koordinata, Povećavanje X i Y vrednosti, Event Handler-i, Set Interval metoda
 • Drag and Drop
  Drag – tehnika prevlačenja, Modularizacija, Izvršavanje Move funkcije, Event metode, StartDrag funkcija, Inicijalizacija X i Y vrednosti, Drag funkcija, StopDrag funkcija, Trigger iskazi, Demonstracija Drop metode, Razmeštanje Layer-a, Korišćenje Drag and Drop-a, Detektovanje Drop prostora

 

 

 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button