Java

Din.2,400 Din.

Java je objektno orijentirani programski jezik posebno prilagođen za primenu na Internetu. Ovaj kurs će vas upoznati s osnovnim tehnikama programiranja u Javi kao što su kreiranje apleta, njegovo uključivanje, HTML kod i pokretanje. Od naprednih tehnika obuhvaćene su upotreba Java Bean-ova, Debugger-a i kreiranje arhiva.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 23 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Šta je Java?
  Početci Jave, Popularnost Jave, Apleti u aplikacijama, Alat za razvijanje Jave JDK, Kako videti Javu, Prikazivanje apleta
 • Osnove Jave
  Java jezik, Atributi i ponašanja, Nasleđivanje Podklase, Biblioteka Java klasa
 • Aplikacije: pisanje Java koda
  Kompajliranje aplikacije, Još o kompajliranju, Main metoda, Kompajliranje programa
 • Osnovi Java apleta
  Java u Web Browser-ima, Osnovne operacije apleta, Metode izvršavanja, Naredba Void, Metoda drawString, Izvorni kod apleta, Kompajliranje koda, HTML aplet tag, Prikazivanje apleta
 • Životni ciklus apleta
  Download-ovanje JDK, Izmene Autoexec.bat fajla, Prikazivanje apleta, Kreiranje apleta, Akcije
 • Konstruisanje apleta
  Konstruisanje apleta, Uvoženje Java API paketa, Overriding funkcije, Razumevanje simbola, Kako rade Java Beans? FOR petlja, Kompajliranje izvornog koda
 • Multiaktivni apleti
  Korišćenje Jave za skrolovanje, Dodavanje boje pozadine, Try-Catch iskazi, Paint metoda, Ispitivanje akcija, Ispitivanje Run metode, Stop metoda, Action Performed metoda, Izvršavanje u Appletviewer-u, Izvršavanje u Navigator-u
 • Java Debugger
  O greškama, Programi za otklanjanje grešaka, Mogućnosti JDB-a, Korišćenje Java Debugger-a, Javin kod za kalkulaciju, Init funkcija, Otvaranje Java Debugger-a, Debug Batch – korišćenje, Debug komande, Učitavanje grupa akcija, Pronalaženje klasa, Pronalaženje informacija
 • Java Archive fajlovi
  JAR JDK i BDK Arhive, Kada koristiti arhivu?, Korišćenje JAR alata, Kreiranje novog JARA-a, Postavljanje fajla u JAR, Izlistavanje fajlova u JAR-u, Vraćanje fajlova iz arhive, Višestruko vraćanje fajlova, Ispitivanje Manifesta, Korišćenje arhivskog fajla, Testiranje arhive
 • Korišćenje Java Beans-a
  Kako rade Java Beans? Korišćenje Bean-ova u apletima, Korišćenje Bean Box-a, Menjanje Bean događaja, Bean Event Target, Definisanje novog događaja, Čuvanje Bean-ova
 • Kreiranje jednostavnog Bean-a
  Prikazivanje JavaBean koda, Dodavanje serijskog interfejsa, Dodavanje Bean-a Manifestu, Korišćenje izmenjenih manifesta, Postavljanje Bean-a u arhivu, Korišćenje Bean-a, Pravljenje apleta, Korišćenje Appletviewer-a, Definisanje metoda kao atributa, Get i Set metoda, Bean atributi, Editovanje atributa, Editovanje Labele

 

 

 

Povezani kursevi

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button