Word 2007

Din.2,400 Din.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a 2007. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje trake. Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 122 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Upoznavanje sa programom
  Pokretanje Word-a, Nova radna okolina, Navigacija po radnoj površini, Navigacija po dokumentu
 • Kreiranje i čuvanje dokumenata
  Kreiranje novog dokumenta, Uvoz dokumenata, Čuvanje dokumenata, Slanje dokumenta
 • Štampanje dokumenta
  Funkcija Print Preview, Funkcija Quick Print, Podešavanje opcija za štampu
 • Menjanje i oblikovanje teksta
  Selektovanje teksta, Formatiranje teksta, Funkcija Find and Replace, Funkcije Undo Redo i Repeat, Kopiranje ubacivanje i pomeranje teksta, Prikaz formatiranja
 • Formatiranje pasusa
  Uvlačenje teksta, Poravnanje teksta, Podešavanje proreda, Podešavanje tabulatora, Isticanje sadržaja
 • Formatiranje stranice
  Promena margine, Promena orijentacije, Numerisanje strana, Izbor veličine papira, Zaglavlja i fusnote, Dodeljivanje pozadine, Upotreba vodenog žiga
 • Proveravanje dokumenta
  Provera pravopisa, Pronalaženje sinonima, Traženje reči i prevoda, Podešavanje parametara za proveru
 • Izmene na radnom okruženju
  Parametri radnog okruženja, Parametri prikaza dokumenta, Podešavanje paleta i tastature
 • Nabrajanje i numeracija
  Upotreba znakova za nabrajanje, Numerisane liste, Izmene na listama
 • Kreiranje tabela i grafikona
  Kreiranje nove tabele, Kreiranje tabela na bazi teksta, Ubacivanje tabele iz Excel-a, Izmene na tabelama, Formatiranje tabele, Računanje u tabeli, Kreiranje grafikona, Promena podataka na grafikonu, Promena grafikona, Kreiranje teksta iz tabele
 • Stilovi
  Upotreba stilova, Kreiranje stilova, Menjanje i brisanje stilova
 • Upotreba gradivnih blokova
  Kreiranje i upotreba gradivnih blokova, Menjanje i organizacija blokova
 • Funkcija Mail Merge
  Slanje cirkularnih pisama, Kreiranje baze podataka (Data Source), Adresiranje koverti
 • Sortiranje podataka
  Sortiranje teksta, Sortiranje po brojevima, Sortiranje po tabeli
 • Rad sa makroima
  Kreiranje makroa, Izvršavanje makroa, Menjanje makroa
 • Rad sa kolonama
  Novinski stupci, Paralelne kolone
 • Rad sa ilustracijama
  Rad sa slikama, Rad sa oblicima (Shapes), Funkcija SmartArt
 • Deljenje dokumenta
  Slanje dokumenta, Zaštita dokumenta lozinkom, Proveravanje dokumenta – Meta Data, Kodiranje dokumenta
 • Rad sa dugačkim dokumentima
  Ukrštene reference (Cross-references), Kreiranje sadržaja Kreiranje indeksa

 

 

 

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

RSD
EUR
Call Now Button