Sadržaj kursa
3DS MAX
Sadržaj lekcije

Paralelno sa povećanjem broja objekata raste i potreba za njihovom organizacijom. To se može postići na dva načina – upotrebom slojeva (Display Layers) i grupisanjem (Object Groups).

Pre toga ću vam pokazati kako svoju scenu možete obogatiti objektima koji potiču iz nezavisnih fajlova tj. kombinovati njihov sadržaj. U tom cilju je potrebno da u File meniju potražite stavku Import i pokrenete funkciju Merge. Nakon toga će se na ekranu pojaviti sadržaj foldera koji obuhvata sve postojeće scene pa vam neće biti teško da pronađete onu koja vam je potrebna. Ja ću izabrati fajl pod nazivom 05_01_drone.max i klikom na dugme Open preći na sledeći korak. Pošto ova scena obuhvata veći broj različitih elemenata, program će mi ponuditi mogućnost da izaberem ono što mi je potrebno a ja ću jednim potezom selektovati sve objekte i sa OK dovršiti čitav postupak. Kao što vidite, sada je moja scena postala znatno složenija jer se na njoj pojavio objekat koji predstavlja dron. Pošto su trenutno selektovani svi njegovi delovi, treba još samo da kliknem na slobodnu površinu ekrana i na taj način poništim selekciju.

Sada ova scena sadrži dovoljan broj elemenata pa bih mogao da pređem na glavnu temu ove lekcije a to je upotreba slojeva (Display Layers). Oni vam omogućavaju da privremeno uklanjate (Hide) ili zamrzavate (Freeze) određene elemente i na taj način sprečite nehotične izmene. Ja sam upravo na ovaj način zaštitio površine koje predstavljaju teren i ogradu što znači da su one trenutno van mog domašaja jer se nalaze na zamrznutim slojevima (Frozen Layers).

Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću izborom ove ikonice pokrenuti funkciju Layer Explorer a to će se odmah odraziti na sadržaj Command panela. Drugim rečima, u donjem desnom uglu će se pojaviti novi odeljak a da bi bolje videli šta se na njemu nalazi, ja ću jednim potezom miša pomeriti ovu granicu i povećati čitav segment. Jedna od stavki koje se pojavljuju na listi nosi naziv Set a ako kliknem na ovu strelicu, videćete da ona obuhvata dva elementa – podlogu (Ground) i zid (Wall). Ukoliko kliknem na ikonicu u obliku oka koja se nalazi sa leve strane, izabrani element će nestati sa ekrana, a ako isti postupak primenim na stavku koja predstavlja Layer, sve što se na njemu nalazi će postati nevidljivo.

Na sličan mogu da privremeno zamrznem određene elemente, a tome služi ikona u obliku pahuljice. U ovom slučaju se ona nalazi pored oznake samog Layer-a, što znači da su trenutno svi elementi koje on obuhvata vam mog domašaja. Doduše, to se vrlo lako može promeniti jer je dovoljno da samo jednom kliknem na ovu ikonicu i na taj način uspostavim normalan poredak. Meni se više dopada da ovi elementi ostanu zaštićeni, pa ću ponovo aktivirati funkciju Freeze i time osigurati njihovu nepromenjivost.

Ukoliko želite da kreirate novi sloj, to možete postići na vrlo jednostavan način. Ja ću iskoristiti priliku da svetlosni izvor tj. element pod nazivom Sun Positioner smestim na poseban Layer pa ću ga zato prvo selektovati a zatim u ovom odeljku potražiti ikonicu sa znakom plus (+). Ona predstavlja funkciju Create New Layer što znači da je dovoljan samo jedan potez mišem da bi se na listi pojavila nova stavka. Ona će automatski dobiti odgovarajući naziv (Layer001), a ja ću iskoristiti priliku da umesto toga unesem Lights i na taj način dovršim čitav postupak. Kao što vidite, element koji predstavlja svetlosni izvor (Sun Positioner) je automatski smešten na novi Layer što znači da i njega mogu da zaštitim od eventualnih izmena. U tom cilju je dovoljno da kliknem na ovu ikonicu i na taj način pokrenem funkciju Freeze. Nakon toga će ovaj element postati potpuno nedostupan a to sam upravo i želeo da postignem.

Pre nego što dovršim priču o slojevima, želeo bih da vam skrenem pažnju na još jedan detalj. Naime, čim kreirate novi Layer, on će automatski postati aktivan što potvrđuje i zelena ikonica koja se nalazi sa leve strane. Ovakav status garantuje da će svaki novi element automatski biti smešten na izabrani sloj a pošto je kod mene on rezervisan za osvetljenje, ja ću odmah kliknuti na polje pored stavke koja predstavlja osnovi sloj (Default Layer) i na taj način izbeći nepotrebne komplikacije. Uostalom, na ovom sloju se već nalaze skoro svi ostali elementi pa je logično da on ponese i nove objekte. Pre nego što pređem na sledeću temu, ja ću klikom na ovu ikonu zatvoriti Layer Explorer i ukloniti istoimeni odeljak.

Srodne elemente možete povezati u tzv. grupe (Groups) i na taj način obezbediti da se oni ponašaju kao celina. Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću jednim potezom selektovati sve objekte koji čine ovaj dron i zatim iz Group menija pokrenuti istoimenu funkciju. Čim se na ekranu pojavi novi okvir, biću u prilici da unesem naziv pod kojim će biti predstavljen ovaj objekat a ne bi bilo loše da on u sebi sadrži i termin koji označava grupu. Zato ću jednostavno ukloniti numeričku vrednost i na ostatak naziva dodati reč dron. Čim izborom dugmeta OK zatvorim ovaj okvir, svi selektovani elementi će biti povezani u jedinstvenu celinu, što znači da je sada za izbor čitavog drona dovoljan samo jedan klik mišem. To praktično znači da je za pomeranje čitavog objekta potrebno samo pokrenuti odgovarajuću komandu i iskoristiti zajednički Gizmo.

Ukoliko želite da detaljnije istražite ovaj objekat, to možete postići primenom funkcije Scene Explorer. U tom cilju je potrebno da kliknete na istoimenu ikonu a čim se na ekranu pojavi novi okvir, bićete u prilici da vidite šta sve spada u okrilje ove grupe. Za njihov izbor je dovoljno kliknuti na stavku koja se nalazi na vrhu liste mada se isti rezultat može postići i izborom bilo koje komponente.

Ukoliko želite da menjate postojeće stanje, to možete postići primenom neke od funkcija koje se nalaze u Group meniju. Drugim rečima, ako izaberete opciju Open, bićete u prilici da pristupite nekom od elemenata koji čine izabranu grupu. U tom trenutku će oko čitavog objekta biti prikazan poseban okvir što znači da je sada moguće kliknuti na neki od njegovih delova. Za direktnu selekciju čitave grupe je dovoljno kliknuti na neku od ovih ljubičastih linija ili na stavku koja se nalazi na vrhu liste. Da bi izabrana grupa ponovo postala jedinstvena, potrebno je pokrenuti opciju Close a ja ću iskoristiti priliku da se izborom opcije Ungroup vratim na prethodno stanje, tj. rasformiram čitavu grupu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button