Sadržaj kursa
Google Ads
Sadržaj lekcije

Pre nego što započnete bilo kakvo onlajn oglašavanje, bitno je da definišete svoj cilj. To može da bude povećani saobraćaj na nekoj Web lokaciji, veći broj telefonskih poziva za prodajni tim, više direktnih klijenata ili jednostavno upoznavanje šire publike sa vašim novim proizvodom.

Da bi zaista postigli neki od postavljenih ciljeva, neophodno je da postavite i odgovarajuću strategiju kao i da odaberete pravi način za merenje rezultata. Ukoliko želite da podignete svest o vašem brendu, najbolje bi bilo da pratite odnos prikaza i klikova, a samu kampanju fokusirate ka dostizanju maksimalnog broja posetilaca. U svakom slučaju, neophodno je da na umu imate sledeća četiri elementa: sam cilj, misaoni sklop, uloženi trud i Key Performance Indicator tj. ključni indikator učinka. Ovaj poslednji parametar nije uvek moguće tačno odrediti jer zavisi i od očekivanih rezultata.  

Dozvolite mi da vam sve ovo prikažem kroz jedan primer. Recimo da se bavite prodajom kafe na Internetu i želite da povećate broj narudžbi koji se odnose na filtere i šoljice. Dakle, prvi cilj je direktna onlajn prodaja a misaoni sklop treba da bude usmeren na ubeđivanje kupaca, što znači da potrošač mora da bude siguran da će dobiti filter dobrog kvaliteta. Uloženi napor predstavlja prodaja filtera a ključni indikator učinka da se npr. do oktobra proda najmanje 100 komada.

Naš drugi cilj predstavlja prodaja šoljica za kafu a da bi ga ostvarili, neophodno je kupca prvo impresioniramo tj. da ga ubedimo kako su naše šoljice najbolje od svih koje se na ovaj način mogu nabaviti. KPI za ovu ponudu će biti 200 prodatih šoljica do decembra. Iz svega ovoga proizilazi da moramo koristiti format oglasa koji će na našu onlajn prodavnicu privući što veći broj novih posetilaca. Ipak, pre nego što pokrenemo ovakvu kampanju, neophodno je da izaberemo metod za praćenje rezultata prodaje i odredimo rokove. To podrazumeva i rad na budžetu kao i naknadno podešavanje svih pomenutih parametara kako biste mogli da ispunite postavljene ciljeve.

Ukoliko u tome napravite neku grešku i rezultati izostanu, nemojte dozvoliti da vas to obeshrabri. Greške su najbolji način da se nešto nauči a novac koji ste potrošili na obrazovanje nikako ne može biti izgubljen.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button