Sadržaj kursa
Google Ads
Sadržaj lekcije

Da biste počeli sa oglašavanjem na Google Ads-u, morate kreirati svoj novi nalog. To podrazumeva otvaranje stranice koja se nalazi na adresi ads.google.com i jednostavan izbor dugmeta sa natpisom Start now. Ukoliko ste već koristiti neki od Google-ovih servisa, možete odmah uneti svoju email adresu i lozinku a ako je ovo vaš prvi kontakt sa sistemom, najbolje bi bilo da kliknete na opciju Create account i napravite svoj novi nalog. Sa druge strane, ako aktivno koristite Gmail ili Google analitiku, iste podatke možete koristiti i za prijavu na Google Ads. Ja ću iskoristiti ovu mogućnost i u dva koraka dovršiti prijavu. Ukoliko do sada niste koristili Google Ads, sistem će vam omogućiti da definišete svoje osnovne ciljeve a postoji mogućnost da izborom opcije Switch to Expert Mode preskočite ova pitanja i odmah pređete na napredni nivo. Ja ću iskoristiti ovu mogućnost, jer bih želeo da što pre dođem do dela koji se odnosi na kreiranje samog naloga. Doduše, sistem će mi ponuditi mogućnost da izaberem neki od tipičnih ciljeva a ja ću se opredeliti za opciju koja se nalazi u donjem levom uglu dnu (Create an Account Without a Campaign) i na taj način preskočiti ovaj korak. Sada se od novog korisnika očekuje da izabere zemlju, vremensku zonu i valutu u kojoj će se vršiti obračun i plaćanje a sve ovo je od presudne važnosti jer se parametri koje sada unesete ne mogu naknadno promeniti. Dakle, od vašeg izbora zavisi kako će se prikupljati određeni podaci i kako će oni biti predstavljani u izveštajima pa zato odaberite ono što najviše odgovara vašem poslovanju. Ja ću jednostavno prihvatiti ponuđene parametre i kliknuti na dugme Submit.

Pošto sam na ovaj način uspešno dovršio sva podešavanja, ne preostaje mi ništa drugo nego da kliknem na dugme sa natpisom Explore Your Account i prikažem okvir koji predstavlja glavnu kontrolnu tablu (Main Dashboard).

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button