Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

Često ćete se naći u situaciji da u svom Revit projektu koristite podatke koji potiču iz nekog drugog CAD programa. Najbolji način za to je primena funkcije Link CAD jer vam ona omogućava da se direktno povežete sa odgovarajućim fajlom i preuzmete podatke koji se u njemu nalaze. Osim toga, bićete u prilici da automatski ažurirate sve izmene što takođe može da vam uštedi mnogo vremena.

Da bih vam pokazao kako sve ovo izgleda u praksi, ja ću prvo preći na Insert odeljak i u njemu potražiti ikonu pod nazivom Link CAD. Ako kliknem na nju, na ekranu će se pojaviti novi okvir pa mi neće biti teško da izaberem fajl sa kojim želim da se povežem. Ja ću se ovom prilikom odlučiti za osnovu koja potiče iz AutoCAD-a i za sada samo jednom kliknuti na odgovarajuću stavku. U tom trenutku će se u gornjem desnom uglu pojaviti uprošćeni prikaz ovog crteža a pošto on potvrđuje da sam izabrao pravi fajl, mogu da nastavim dalje i proverim kako su podešene opcije koje se nalaze u dnu okvira. 

Ako želite da promenite boje koje su korišćene u originalnom crtežu, to možete učiniti uz pomoć funkcije Colors. Ja volim da u ovakvim situacijama iskoristim opciju Invert jer mi ona omogućava da pri prelazu sa tamne AutoCAD pozadine automatski prilagodim sve boje tako da elementi crteža ostanu lako uočljivi i na svetloj površini koja se koristi u Revit-u.

Funkcija Layer vam omogućava da u projekat ubacite samo one elemente koji se nalaze na odgovarajućim slojevima. Pošto se ovde radi o jednom vrlo prostom crtežu, meni neće smetati da preuzmem sve elemente koji se u njemu nalaze, pa ću se zato zadržati na trenutno izabranoj opciji – All.

Ukoliko se ispostavi da je pri izradi crteža koji želite da ubacite u svoj projekat korišćen neki drugi merni sistem, ovaj problem možete rešiti primenom funkcije Import Units. Kod mene se ovi parametri poklapaju, ali ako niste potpuno sigurni, najbolje bi bilo da aktivirate opciju Auto-Detect i eventualnu konverziju prepustite samom programu. Ako se ispostavi da ovaj metod nije doneo željene rezultate, uvek možete poništiti čitavu operaciju i pokušati sa nekim drugim parametrima.

Kod malih crteža možete slobodno iskoristiti i funkciju koja se nalazi na samom dnu okvira i na taj način ispraviti eventualne greške tj. poravnati linije koje za malo odstupaju od osnovnih pravaca. Sa druge strane, ukoliko baratate sa velikom količinom podataka ili ako crtež koji želite da priključite sadrži prikaz terena sa mnogo nepravilnih linija, onda primena ove opcije može da vam stvori dodatne probleme pa je bolje da ostane isključena.

Za pravilno pozicioniranje novog crteža možete iskoristiti funkciju koja se nalazi sa desne strane okvira. Ja ću se opredeliti za opciju koja mi omogućava da preklopim početne tačke (Origin to Origin) i naknadno ispravim eventualne nedostatke.

Pre nego što sa OK zatvorim ovaj okvir, želeo bih da vam skrenem pažnju na opciju koja se nalazi sa leve strane – Current view only. Ona je trenutno uključena jer crtež koji nameravam da ubacim ne sadrži prostorni model nego jednostavnu osnovu. Ukoliko vi raspolažete podacima koji predstavljaju kompletan 3D model, onda je neophodno da isključivanjem ove opcije dozvolite automatsko kreiranje odgovarajućih priloga (Views). Ja ću se vratiti na početno stanje, jer bih želeo da ovu osnovu postavim na prilog koji predstavlja prvi nivo (Level 1). Na taj način ću izbeći stvaranje novih pogleda i izborom dugmeta OK novi sadržaj konačno postaviti na svoje mesto.

Kao što i sami možete da se uverite, položaj novog elementa se poklapa sa pravcima koji definišu glavne ose što znači da se donji levi ugao osnove nalazi vrlo blizu koordinatnog početka. Ako vam to iz bilo kog razloga ne odgovara, postoji mogućnost da čitav objekat premestite na novu lokaciju, ali ga pre toga morate selektovati. Za to je u principu dovoljan samo jedan klik mišem, ali ako se i pored uloženog truda na ekranu ne pojavi karakterističan okvir, najbolje bi bilo da proverite kako su podešene opcije koje služe za selekciju elemenata. Njih možete prikazati ako kliknete na stavku Select koja se inače nalazi u gornjem levom uglu ekrana a u ovom trenutku je najvažnije da opcije Select links i Select pinned elements budu uključene. Ukoliko bilo koja od njih nije aktivna, Revit vam neće dozvoliti da selektujete element koji ste upravo ubacili u svoj projekat. Ja ću primera radi, isključiti opciju Select links a pošto ova osnova predstavlja element koji je povezan sa glavnim projektom, ona mi više neće biti dostupna. Slično važi i za opciju Select pinned elements, jer ona omogućava selekciju tzv. „fiksiranih“ elemenata. Ova osnova spada u tu kategoriju, što potvrđuje simbol u obliku igle koji se pojavljuje nakon selekcije. Sve dok je on prisutan, ovaj objekat nije moguće pomeriti, ali ako jednim klikom isključim ovo ograničenje, biću u prilici da ga premestim na novu lokaciju. Ja ću ipak poništiti ovu promenu i sve parametre vratiti na prethodno stanje jer ne bih želeo da slučajno poremetim položaj postojećih elemenata.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću uz pomoć točkića uveličati čitavu osnovu, jer će mi u ovoj razmeri biti mnogo lakše da rekonstruišem čitav objekat – ovoga puta elementima koji potiču iz Revit-a.

Na žalost, za sada ne postoji način da se neki AutoCAD fajl direktno konvertuje u oblik koji je upotrebljiv u Revit-u pa je najbolje da se ovaj zadatak obavi ručno. Ja ću u tom cilju prvo preći na Architecture odeljak jer se u njemu nalazi funkcija koja mi omogućava da dodajem nove zidove (Wall). Ako nakon toga iz palete izaberem opciju Generic 300mm, biću u prilici da odredim položaj novog elementa. To mi neće biti teško, jer program lako prepoznaje postojeću geometriju i automatski određuje položaj karakterističnih tačaka. To važi čak i za krupnije elemente poput fasadnog zida pa je dovoljno da kursor postavim između ove dve linije i automatski odredim položaj jezgra. Nakon toga treba još samo da pritisnem levi taster miša i jednim potezom odredim dužinu novog zida. Ja ću odmah dodati i jedan horizontalni segment jer i on ima istu širinu.

Pre nego što pređem na sledeći element, ja ću samo jednom pritisnuti taster Esc i odmah sa palete izabrati opciju koja predstavlja zid širine 79mm. Nakon toga mi neće biti teško da preko postojećih linija dodam još nekoliko novih elemenata dok je za prelazak na novi segment dovoljno samo jednom pritisnuti taster Esc. Sigurno ste primetili da sam namerno izbegavao tačke koje se nalaze na krajevima i da sam dodavao relativno kratke segmente. Za to postoji sasvim određen razlog, jer na kritičnim mestima kao što su spojevi može doći do greške u izboru karakteristične tačke.

Sa druge strane, zidovi koje sam upravo konstruisao se vrlo lako mogu povezati i to primenom funkcije Trim/Extend Multiple Elements. Da bih vam to i dokazao, ja ću iz Modify odeljka pokrenuti pomenutu komandu pri čemu program od mene očekuje da prvo izaberem granični element. Tu ulogu može da preuzme fasadni zid koji se nalazi sa leve strane, pa ću zato kliknuti na njega i zatim na isti način izabrati elemente koje želim da produžim. Kao što vidite, program će automatski spojiti sve selektovane zidove što znači da je zadatak uspešno obavljen. Za prelazak na sledeću grupu, dovoljno je da kliknem na slobodnu površinu ekrana i zatim selektujem novu granicu. Ovoga puta će to biti zid koji deli sobu i kupatilo, jer bih želeo da jednim potezom kompletiram ovaj deo objekta. Pošto je element koji predstavlja granicu i dalje aktuelan, mogu da kliknem na ovaj deo zida i da ga produžim do suprotnog kraja prostorije. Za postavljanje novih parametara je dovoljno kliknuti na praznu površinu ekrana a ja ću iskoristiti ovu priliku i povezati još nekoliko segmenata. U tom cilju ću kao granicu izabrati ovaj horizontalini segment a zatim sa dva klika produžiti zidove koji razdvajaju kupatilo i garderobu. Pošto granični element može da posluži i za skraćivanje, ja ću iskoristiti priliku da jednim potezom uklonim segment koji mi više nije potreban. Pri tome moram da vodim računa o selekciji i kliknem na onaj deo zida koji želim da zadržim.

U nastavku lekcije bih želeo da vam pokažem kako se dodaju vrata ali je pre toga neophodno da sa dva pritiska na taster Esc potpuno prekinem trenutno aktivnu funkciju. Nakon toga mogu da pređem na Architecture odeljak i sa palete izaberem odgovarajući tip vrata. Sigurno ste primetili da svi zidovi koje sam nacrtao predstavljaju kontinualne elemente što u ovom slučaju ne predstavlja problem jer će ih Revit pri dodavanju novih elemenata automatski podeliti na nezavisne segmente. Na ovaj način bih mogao da kompletiram čitav objekat, ali je bolje da to prepustim vama jer se kroz vežbu najbolje utvrđuju nove veštine.

Umesto toga, ja ću prvo prekinuti funkciju Doors i uz pomoć točkića prikazati čitavu osnovu. Kao što vidite, na ekranu se pored elemenata koje sam upravo nacrtao nalazi i kompletan sadržaj AutoCAD fajla. Sa druge strane, ukoliko izborom ikone Default 3D View pređem na prostorni prikaz biću u prilici da svoj projekat posmatram iz bilo kog pravca ali na njemu više neće biti elemenata koji su preuzeti iz AutoCAD-a. Oni se mogu videti samo u pogledu koji je bio aktivan u trenutku povezivanja a u ovom slučaju je to Level1.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam pokažem kako možete da pratite promene koje se dešavaju na povezanim fajlovima. U tom cilju ću prvo preći na Insert odeljak i u njemu potražiti funkciju pod nazivom Manage Links. Čim kliknem na istoimenu ikonu, na ekranu će se pojaviti novi okvir pa mi neće biti teško da pređem na odeljak pod nazivom CAD Formats i prikažem sve povezane fajlove. Na ovoj listi se trenutno nalazi samo jedan fajl, pa mogu da kliknem na njega i time aktiviram opcije koje se nalaze na dnu okvira. One mi omogućavaju da jednim potezom osvežim njegov prikaz (Reload), da ga privremeno ili trajno uklonim iz projekta (Unload i Remove) i još mnogo toga. Pod pretpostavkom da je osnova koju sam koristio kao podlogu u međuvremenu pretrpela određene izmene, one će automatski biti preuzete čim kliknem na dugme Reload. Na žalost, ja nisam u prilici da menjam primer koji sam koristio, pa ću umesto toga aktivirati funkciju Reload From i jednostavno zameniti povezane fajlove. Nakon toga mi neće biti teško da iz liste izaberem fajl koji sadrži novu verziju osnove i sa par klikova dovršim čitav postupak. Kao što i sami možete da se uverite, u izmenjenoj verziji je fasadni zid pomeren malo na desno pa se položaj elemenata koje sam naknadno nacrtao više ne poklapa sa podlogom. To naravno, zahteva moju intervenciju pa ću zato prvo selektovati odgovarajuće elemente a zatim ih primenom funkcije Move premestiti na novu lokaciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button