Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete da kreirate novi projekat i pri tome iskoristite neki od postojećih šablona. Oni su već uključeni u osnovnu instalaciju Revit-a, ali mnoge kompanije koriste i šablone koji su posebno prilagođeni njihovim potrebama.

Bez obzira što se funkcija za kreiranje novog projekta (New) nalazi u okviru File menija, ja ću iskoristiti istoimenu prečicu koja je već prikazana na ekranu. Nakon toga ću biti u prilici da sa ove liste izaberem neki od raspoloživih šablona, mada sam isti efekat mogao da postignem i direktnim izborom odgovarajuće stavke iz Project odeljka. Ja sam za potrebe ovog kursa pripremio još nekoliko dodatnih šablona, pre svega da bih izbegao upotrebu anglo-saksonskog mernog sistema, pa ću u tom cilju prvo kliknuti na dugme Browse a zatim umesto foldera sa nazivom US Imperial izabrati onaj u kome se nalaze šabloni prilagođeni metričkom sistemu (US Metric). Nakon toga mi neće biti teško da iz liste izaberem onaj koji sadrži podrazumevane parametre (Default Metric) i sa pak klikova dovršim ovaj postupak.

Ukoliko na svom računaru nemate ovakav izbor, slobodno upotrebite bilo koji od ponuđenih šablona i pokušajte da ga prilagodite svojim potrebama. Šablon koji sam ja izabrao, sadrži veoma malo unapred definisanih elemenata a to se sasvim lepo može videti u Project Browser-u. Kao što vidite, on obuhvata samo dve osnove i nekoliko fasada dok su svi ostali odeljci potpuno prazni. Ako sa ove liste izaberem neku od stavki koje predstavljaju fasade, na ekranu će se pojaviti samo oznake nivoa što znači da je ovaj projekat zaista potpuno prazan. Postoje i šabloni koji u sebi sadrže veći broj elemenata a da bih vam to dokazao ja ću iz File menija pokrenuti funkciju za započinjanje novog projekta i izborom dugmeta Browse preći na izbor šablona. Ako se nakon toga prebacim u folder sa šablonima koji su prilagođeni metričkom sistemu, neće mi biti teško da kliknem na stavku pod nazivom Construction-DefaultMetric i sa par klikova dovršim ovaj postupak. U ovom trenutku se na ekranu nalazi potpuno novi projekat a to potvrđuje i njegov naziv (Project2). Iako na prvi pogled sve izgleda isto, ovaj šablon sadrži znatno više podataka a to potvrđuju i opcije koje su mi dostupne preko Project Browser-a. Ako sada iz ove liste izaberem neku fasadu, na ekranu će se pojaviti znatno više elemenata a svaki od njih predstavlja poseban nivo.

Osim detalja koji se odnose na grafičke elemente i samu konstrukciju, ovaj šablon obuhvata i veoma razrađen sistem za njihovu specifikaciju. Da bih vam pokazao kako on funkcioniše u praksi, ja ću se vratiti na osnovu prvog nivoa (Level1) i nacrtati jedan potpuno novi element. U tom cilju mogu da pokrenem funkciju za dodavanje zidova (Wall) i sa nekoliko poteza odredim položaj prvog segmenta. Ako pritiskom na taster Esc prekinem ovu funkciju, neće mi biti teško da obrtanjem točkića malo uveličam ovaj element i odmah pređem na dodavanje novih detalja. U tom cilju ću pokrenuti funkciju koja služi za kreiranje vrata (Door) i jednostavno kliknuti na ovaj zid. Ukoliko ovaj postupak ponovim još nekoliko puta, na ekranu će se pojaviti niz novih elemenata a to sam upravo i želeo da postignem. Ukoliko želite da sami ponovite ovaj postupak, imajte u vidu da vrata nije moguće postaviti na prazan prostor nego se ona moraju vezati za neki od postojećih elemenata kao što je npr. ovaj zid.

Pošto sada raspolažem sa dovoljnim brojem elemenata, ja ću kliknuti na jedna vrata i time prikazati njene osnovne parametre. Kao što vidite, oznaka ovog elementa je  M_Single-Flush a dimenzija 915x2134mm. Ako se sada spustim do odeljka u kome se nalaze specifikacije i dva puta kliknem na stavku Door Quantities, na ekranu će se pojaviti tabela koja sadrži podatke o svim postojećim vratima. Kao što vidite, na crtežu se trenutno nalaze tri ovakva elementa a tu su i podaci koji predstavljaju njihovu vrstu i dimenziju. Ako se vratim na crtež koji prikazuje osnovu i kliknem na jedna vrata, biću u prilici da im promenim dimenziju. U tom cilju je dovoljno da iz ove liste izaberem odgovarajuću vrednost, a to će se automatski odraziti i na sam crtež. Ova promena će biti registrovana i na specifikaciji a da bih vam to i dokazao, ja ću ponovo kliknuti na stavku Door Quantities. Kao što vidite, sada na ovoj tabeli postoje dva reda, jer se i na crtežu pojavljuju različita vrata. Iz svega ovoga proizilazi, da je ovaj šablon pogodan za primenu u projektima koji osim grafičkih priloga treba da sadrže i kompletnu specifikaciju ugrađenih elemenata.

U nastavku lekcije bih želeo da vam pokažem još jedan karakterističan šablon, pa ću zbog toga iz File menija ponovo pokrenuti funkciju New, Project i klikom na dugme Browse odmah preći da izbor odgovarajućeg fajla. Ovoga puta neću menjati podrazumevani folder, jer se upravo u njemu nalazi šablon koji mi je potreban – Commercial Default. On se od drugih primera razlikuje po tome što osim uobičajenih elemenata kao što su osnove i fasade sadrži i unapred definisane listove (Sheets).  Oni se naravno nalaze u istoimenom odeljku, a ako se spustim malo niže, bićete u prilici da vidite kako izgleda kompletna lista. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću prvo uveličati jedan od elemenata koji su trenutno prikazani na ekranu. U pitanju je simbol koji sadrži dva numerička podatka a isto važi i za element koji se nalazi na suprotnoj strani. Oni u stvari predstavljaju oznake listova A4 i A5 pa ću se zato vratiti na Project Browser i potražiti istoimene stavke. Na osnovu raspoloživih podataka se može zaključiti da je svaki od ovih listova predviđen da primi po dve fasade a ako kliknem na odgovarajuću opciju, na ekranu će se pojaviti svi unapred definisani elementi. Kao što vidite, na listu ima dovoljno slobodnog prostora za nove elemente pa iskoristiti priliku da definišem jedan jednostavan objekat. 

U tom cilju ću se izborom stavke Level1 vratiti na pogled koji predstavlja osnovu prizemlja i njegovu razmeru prilagoditi trenutnim potrebama. Da bi se prikaz budućeg objekata uklopio u prostor na listovima, njegove dimenzije ne bi trebalo da pređu van ovih granica. Ja ću za početak pokrenuti funkciju za kreiranje zidova i odmah je kombinovati sa opcijom za crtanje pravougaonika. Ako nakon toga sa dva poteza mišem definišem njegov položaj, na ekranu će se pojaviti četiri nova elementa pa mogu da izborom dugmeta Modify prekinem ovu funkciju i odmah pređem na dodavanje vrata. Njih ću postaviti na zid koji se nalazi sa donje strane, a to će biti sasvim dovoljno da napravi razliku između ove dve fasade. Ako se sada vratim na Project Browser i u njemu potražim list sa oznakom A4, videćete da su na njemu prikazani svi elementi koje sam maločas nacrtao. U gornjem delu crteža se bez ikakve sumnje nalazi prednja fasada jer su na njoj nacrtana vrata, dok je u donjem delu čitav objekat prikazan sa suprotne strane.

Nadam se da ste do sada shvatili koliko je pravilan izbor šablona bitan za efikasno započinjanje novog projekta. Upravo iz tog razloga ne bi bilo loše da izdvojite malo vremena i unapred definišete nekoliko šablona i na taj način obuhvatiti sve elemente koji su tipični za posao kojim se bavite.  

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button