Solidworks
Sadržaj lekcije

Pre nego što pređem na lekcije koje se odnose na izradu prostornih modela, neophodno je da vam objasnim kako se koriste referentne ravni (Reference planes), koordinatni sistemi i osovine (Axis).

Za početak bi želeo da vam skrenem pažnju na ono što ćete automatski dobiti čim započnete novi projekat. U pitanju su tri osnovne ravni – prednja, gornja i desna (Front Plane, Top Plane i Right Plane) a njih možete vrlo lako aktivirati jednostavnim izborom iz ovog menija. Ukoliko vam to nije dovoljno, postoji mogućnost da sami postavite nove referentne ravni a to se može postići primenom funkcije Reference Geometry. U stvari, ova funkcija vam omogućava da na sličan način kreirate i nove osovine i koordinatne sisteme a ja ću se za početak zadržati na prvoj opciji – Plane.

Čim kliknem na ovu stavku, sa leve strane će se pojaviti polja koja su predviđena za unos parametara (First, Second and Third Reference) a njihova primena će zavisiti od elemenata koji predstavljaju polaznu osnovu za kreiranje nove ravni. Drugim rečima, ukoliko za osnovu izaberete neku od postojećih površina (Face), program će automatski postaviti novu referentnu ravan i ponuditi vam mogućnost da je unosom određene vrednosti (Offset) odmaknete od početnog položaja. Ja ću iskoristiti ovu priliku i jednim potezom dovršiti ovu funkciju.

Ako umesto površine kao prvi parametar izaberem neku ivicu, program će od mene očekivati da kliknem na još neki element npr. drugu liniju i tek nakon toga kreirati novu referentnu ravan. Da bi ovaj primer bilo još jasniji, ja ću kao drugi parametar izabrati ivicu koja pripada donjoj površini i na taj način dobiti kosu ravan.

Ukoliko želite da novu referentnu ravan postavite uz pomoć prostornih tačaka biće vam potrebna sva tri parametra. Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću ponovo kliknuti na opciju Plane i zatim selektovati tri različite tačke. Kao što vidite, na ekranu se automatski pojavila nova referentna ravan što znači da sam uspešno obavio i ovaj zadatak.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću iz Window menija izabrati stavku koja predstavlja novi primer i odmah pokrenuti funkciju za kreiranje novih osovina (Axes). Nakon toga će se sa leve strane ekrana pojaviti nekoliko opcija što znači da se do željenog rezultata može stići primenom različitih parametara. Drugim rečima, ukoliko vam je potrebna osovina koja se poklapa sa nekom od postojećih ivica, jednostavno izaberite prvu opciju (One Line/Egde/Axis) i kliknite na odgovarajući element. To će biti sasvim dovoljno da se na ekranu pojavi isprekidana linija koja predstavlja novu osovinu. Na sličan način možete iskoristiti i neku zakrivljenu ivicu, ali će se u tom slučaju osovina pojaviti na mestu koje predstavlja centar krivine. 

Druga opcija (Two Planes), vam omogućava a za postavljanje osovine iskoristite dve različite ravni. Ja ću radi lakšeg izbora iskoristiti listu koja obuhvata sve postojeće elemente i sa dva klika izabrati prednju (Front) i desnu ravan (Right Plane). Linija koja označava njihov presek će automatski postati nova osovina, a to sam i upravo želeo da postignem.

Primenom opcije Two Points možete izabrati bilo koje dve tačke u prostoru a program će kroz njih postaviti novu osovinu. Ja ću u tom cilju izabrati temena koja se nalaze na suprotnim stranama i na taj način dovršiti ovu proceduru.

Ukoliko na svom modelu imate površinu koja je zakrivljena, izaberite opciju Cylindrical/Conical Face i jednostavno kliknite na nju. To će biti sasvim dovoljno da se na ekranu pojavi nova osovina jer će za njeno pozicioniranje biti iskorišćen centar krivine.

Poslednja opcija Point and Face Plane vam omogućava da novu osovinu postavite uz pomoć jedne tačke i neke od postojećih površina. Da bih vam pokazao kako ovo funkcioniše, ja ću prvo izabrati ovu tačku a zatim kliknuti i na gornju površinu ovog objekta. Ova dva parametra će biti sasvim dovoljna da odrede položaj nove osovine a ona će biti postavljena upravno na izabranu površinu i prolaziće kroz određenu tačku.

Da bih vam pokazao kako se kreiraju novi koordinatni sistemi, potreban mi je odgovarajući primer pa ću u tom cilju izabrati treću stavku iz Window menija i prikazati njegov sadržaj. Svaki model već sadrži osnovni koordinatni sistem a njegov položaj se može lako proveriti. Dovoljno je da aktivirate opciju Origin i potražite plavu tačkicu koja označava njegov početak. Ona se u ovom slučaju nalazi na donjoj površini objekta a ja bih želeo da je premestim na neko od postojećih temena. U tom cilju ću pokrenuti funkciju Coordinate System i jednostavno kliknuti na željenu tačku. Program će automatski premestiti koordinatni početak a postojeće ivice iskoristiti za postavljanje X, Y, i Z ose. Doduše, postoji mogućnost da naknadno utičem na njihov raspored ali ću se za sada zadovoljiti postojećim stanjem i dovršiti ovu operaciju.

Da bih vam pokazao kakav značaj ima ova promena, ja ću kliknuti na opciju Evaluate i pokrenuti funkciju Mass Properties. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti novi okvir sa podacima koji se odnose na izabrani objekat a za sada je dovoljno da znate da su oni proračunati na osnovu podrazumevanog (Default) koordinatnog sistema. Pošto ja na raspolaganju imam sistem koji sam maločas kreirao, neće mi biti teško da iz ove liste izaberem odgovarajuću stavku i na taj način utičem na prikazane vrednosti. Kao što i sami možete da se uverite, na ekranu su se pojavile drugačije koordinate težišta (Center of Mass) tj. one koje odgovaraju novom koordinatnom sistemu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button