Solidworks
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koriste funkcije za skraćivanje i produžavanje (Trim i Extend). U tom cilju sam već otvorio odgovarajući primer a pošto se nalazim u režimu za skiciranje (Sketch mode), mogu da na traci sa alatima potražim ikonu sa natpisom Trim Entities. Ova funkcija služi za skraćivanje elemenata dok se ona koju možete iskoristiti za njihovo produžavanje (Extend Entities) nalazi nešto niže – u padajućem meniju.

Ja ću za početak pokrenuti funkciju Trim a čim kliknem na nju, sa leve strane ekrana će se pojaviti dodatne opcije. Iako je svaka od njih veoma moćna, u praksi se najčešće koristi Power Trim a u nastavku lekcije ćete videti i zašto je to tako. Ja ću krenuti od poslednje ikonice i na taj način pokrenuti funkciju Trim to Closest jer mi ona omogućava da jednostavnom selekcijom skratim izabrani segment. Kao što vidite, za granični element će biti iskorišćena ova horizontalna linija a isti princip mogu da primenim i za segmente koji se nalaze sa desne strane.

Pre nego što pređem na sledeći primer, ja ću nekoliko puta upotrebiti funkciju Undo i na taj način poništiti dejstvo prethodne komande. Nakon toga mogu da se vratim na Trim Entities i izaberem opciju Trim away outside. Od mene se sada očekuje da izaberem granične elemente a ja ću u tom cilju kliknuti na ove dve vertikalne linije. Pošto sam to obavio, mogu da nastavim dalje i sa nekoliko klikova automatski skratim segmente koji se prostiru u suprotnom pravcu. Vrlo efikasno, zar ne?

Pošto verujem da ste ovo savladali, mogu da se vratim na prethodno stanje i odmah pokrenem opciju Trim away inside. Ona takođe zahteva izbor graničnih elemenata pa ću ponoviti istu selekciju da bi ovoga puta uklonio segmente koje se nalaze između ovih vertikalnih linija.

Sledeća opcija (Corner Trim) mi omogućava da sa dva klika uklonim eventualne viškove i na taj način spojim dva segmenta a to je postupak koji se često koristi u svakodnevnom radu.

Sve što ste do sada videli se može postići i primenom opcije Power Trim, a sada ću vam pokazati o čemu se zapravo radi. Naime, ona vam omogućava da mišem povučete liniju a sve što ona dodirne će biti skraćeno do određene granice. Evo kako to izgleda u praksi.

Ja ću kursor namerno postaviti na slobodan deo ekrana i držeći levi taster početi da crtam liniju koja za sada neće dodirivati ni jedan element. Sa druge strane, ako kursor pomerim prema ovoj liniji, ona će automatski biti skraćena a istu sudbinu će doživeti i svi segmenti koji mi se nađu na putu. Pri tome čak i ne moram da stalno držim levi taster, jer će se funkcija automatski ponoviti čim zamišljenom linijom dodirnem novi element.

Kao što ste i sami mogli da se uverite, opcija Power Trim je zaista „moćna“ ali pošto postoji realna opasnost da se njenom primenom napravi i neka greška, u nju je ugrađen svojevrstan „sigurnosni mehanizam“. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću se vratiti nekoliko koraka unazad i ponovo pokrenuti pomenutu opciju. Ako nakon toga skratim neku liniju, primetićete da se na mestu uklonjenog segmenta pojavljuje crveni kvadratić a ako se vratim do njega, program će automatski poništiti poslednji korak i prikazati kompletnu liniju. Upravo iz tog razloga, ja najviše volim da koristim upravo ovu opciju jer mi ona omogućava da vrlo lako ispravim eventualne greške.

Pošto ste savladali sve tehnike za skraćivanje, vreme je da vam pokažem i kako možete da produžite pojedine elemente. U tom cilju se koristi funkcija Extend Entities a ako je pokrenete, bićete u prilici da selektujete odgovarajući segment a on će automatski biti produžen. Pri tome naravno, mora da postoji jasno definisana granica a ako je taj uslov zadovoljen, program će uraditi sve ostalo. Doduše, na ovoj skici postoje i elementi koje nije moguće produžiti a jedini razlog za to je što program ne može da odredi njihove granice. Sa druge strane, ukoliko u određenom pravcu postoji granični element, produžavanje nekog segmenta je vrlo jednostavan i lak zadatak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button