Flash

Din.2,400 Din.

Macromedia Flash MX je izuzetan alat koji vam omogućava da sa lakoćom kreirate atraktivne Web sadržaje. Ovaj kurs će vas naučiti kako se kreiraju animacije, interaktivne kontrole i sajtovi, igre i filmovi. Takođe ćete savladati upotrebu panela, unos grafike i zvuka i još mnogo toga.

* Kurs je namenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korišćenja na više računara

Šifra proizvoda: 47 Kategorije: ,

Kurs obuhvata sledeće teme

 

 • Uvod
  Dobrodošlica i sadržaj kursa, Pregled Flash okruženja, Šta je novo u Flash-u MX deo 1, Šta je novo u Flash-u MX deo 2
 • Interfejs i instalacija
  Pregled interfejsa, Mreža, Lenjiri i usmerivači, Opcije, Editing opcije
 • Osnove Flash-a
  Vektorska vs. rasterska grafika, Simboli i instance, Deljene biblioteke, ActionScript, Pregled filmova, Konvencije-zadavanja imena
 • Toolbox
  Pregled ToolBox-a, Arrow Subselection, Line Lasso, Pen, Text Tool, Oval i Rectangle, Pencil, Brush, Free Transform, Fill Transform, Tool Ink, Bottle, Paint Bucket i Eyedropper, Eraser Hand i Zoom, Color Selection
 • The Panels
  Pregled panela, Toolbars, Help paneli, Library Common, Libraryes Properties, Align Color Mixer, Color Swatches, Info Scene, Transform Action, Reference Debugger i Output Movie Explorer, Accessibility, Commponent Parameters Sitespring
 • The Timeline
  Podešavanje Timeline panela, Layer-i, Pregled frejmova i ključnih frejmova, Rad sa frejmovima, Pregled tviningovanja (Tweening), Povezivanje pokretom, Povezivanje objektima, Nagovestioci oblika, Usmerivači kretanja, Otisci objekta, Labele frejma i komentari, Akcije frejma, Layer-i maski
 • Kreiranje crteža
  Osnove crtanja i modifikovanja, Modifikovanje simbola, Modifikovanje instanci i gotovi objekti, Transform meni, Crtanje cveta 1.deo, Crtanje cveta 2.deo
 • Rad sa bitmapama
  Pregled bitmapa, Modifikovanje bitmapa, Iscrtavanje bitmapa
 • Rad sa videom
  Pregled videa, Modifikovanje i kontrola
 • Rad sa tekstom
  Pregled teksta, Opcije teksta, Modifikovanje teksta, Tekst iz eksternih izvora
 • Rad sa zvukom
  Importovanje i postavljanje zvuka, Opcije zvuka, Kompresija zvuka
 • Pregled grafike
  Grafička interakcija, Interakcija instanci i stekovanje, Grupisanje i poravnanje
 • Arhitektura Flash-a
  Pregled arhitekture Flash-a, Scene, Video klipovi, Nazivi instanci, Hijerarhija u Flash-u, Pristupanje, Kontrola video klipova
 • Interaktivnost
  Dugmad (Buttons), Animirana dugmad, Aktiviranje dugmadi, Standradni kursori, Povlačenje i otpuštanje, Varijable
 • Jednostavan Flash sajt
  Navigacioni panel, Navigaciona dugmad, Sadržaj – video klip, Dupliciranje sadržaja, Varijable i pozdravna poruka, Labele frejmova, Akcije prvog dugmeta, Akcije dugmeta za dupliciranje, Kontrola varijabli
 • Još ActionScript-a
  Objekat Flash, ActionScript funkcije
 • Komponente
  Pregled komponenti, Ugrađene komponente, Dodatne komponente, Komponente u korisničkom formularu
 • Predučitači
  Pregled predučitača, Jednostavan predučitač, Pokazivač napretka, Predučitač sa procentima
 • Optimizovanje i publikovanje
  Dobra praksa, Pregled protoka, Formati za publikovanje, Flash Publish Settings, HTML Publish Settings, HTML Code

Uputstvo za instalaciju

 

Izabrani kurs možete direktno preuzeti sa Interneta klikom na odgovarajući naslov. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacioni program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savlađivanje izabranog kursa. Kurs možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice sa radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućava jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam kurs.

Kurs možete koristiti u dva režima: demonstracionom (demo) i normalnom režimu. Upotreba kursa u normalnom, radnom režimu podrazumeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za aktivaciju možete koristiti kod iz tabele. Po uspešno završenoj aktivaciji kurs će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani kursevi

Ukoliko želite da isprobate neki od naših
kurseva, pri naručivanju izaberite
besplatnu DEMO verziju pa ćete biti
u prilici da pregledate njegov sadržaj.

ONLINE pretplataViše od 50 različitih naslova za svega 3.600.- din

Naručite besplatni ONLINE PLAYER i isprobajte sve kurseve

RSD
EUR
Call Now Button