Flash

3,480 Din.

Flash MX je izuzetan alat koji vam omogućava da sa lakoćom kreirate atraktivne Web sadržaje.

 

Šifra proizvoda: 47 Kategorija:

Opis

Macromedia Flash MX je izuzetan alat koji vam omogućava da sa lakoćom kreirate atraktivne Web sadržaje. Ovaj kurs će vas naučiti kako se kreiraju animacije, interaktivne kontrole i sajtovi, igre i filmovi. Takođe ćete savladati upotrebu panela, unos grafike i zvuka i još mnogo toga.

 

Sadržaj

 • Uvod
  Dobrodošlica i sadržaj kursa, Pregled Flash okruženja, Šta je novo u Flash-u MX deo 1, Šta je novo u Flash-u MX deo 2
 • Interfejs i instalacija
  Pregled interfejsa, Mreža, Lenjiri i usmerivači, Opcije, Editing opcije
 • Osnove Flash-a
  Vektorska vs. rasterska grafika, Simboli i instance, Deljene biblioteke, ActionScript, Pregled filmova, Konvencije-zadavanja imena
 • Toolbox
  Pregled ToolBox-a, Arrow Subselection, Line Lasso, Pen, Text Tool, Oval i Rectangle, Pencil, Brush, Free Transform, Fill Transform, Tool Ink, Bottle, Paint Bucket i Eyedropper, Eraser Hand i Zoom, Color Selection
 • The Panels
  Pregled panela, Toolbars, Help paneli, Library Common, Libraryes Properties, Align Color Mixer, Color Swatches, Info Scene, Transform Action, Reference Debugger i Output Movie Explorer, Accessibility, Commponent Parameters Sitespring
 • The Timeline
  Podešavanje Timeline panela, Layer-i, Pregled frejmova i ključnih frejmova, Rad sa frejmovima, Pregled tviningovanja (Tweening), Povezivanje pokretom, Povezivanje objektima, Nagovestioci oblika, Usmerivači kretanja, Otisci objekta, Labele frejma i komentari, Akcije frejma, Layer-i maski
 • Kreiranje crteža
  Osnove crtanja i modifikovanja, Modifikovanje simbola, Modifikovanje instanci i gotovi objekti, Transform meni, Crtanje cveta 1.deo, Crtanje cveta 2.deo
 • Rad sa bitmapama
  Pregled bitmapa, Modifikovanje bitmapa, Iscrtavanje bitmapa
 • Rad sa videom
  Pregled videa, Modifikovanje i kontrola
 • Rad sa tekstom
  Pregled teksta, Opcije teksta, Modifikovanje teksta, Tekst iz eksternih izvora
 • Rad sa zvukom
  Importovanje i postavljanje zvuka, Opcije zvuka, Kompresija zvuka
 • Pregled grafike
  Grafička interakcija, Interakcija instanci i stekovanje, Grupisanje i poravnanje
 • Arhitektura Flash-a
  Pregled arhitekture Flash-a, Scene, Video klipovi, Nazivi instanci, Hijerarhija u Flash-u, Pristupanje, Kontrola video klipova
 • Interaktivnost
  Dugmad (Buttons), Animirana dugmad, Aktiviranje dugmadi, Standradni kursori, Povlačenje i otpuštanje, Varijable
 • Jednostavan Flash sajt
  Navigacioni panel, Navigaciona dugmad, Sadržaj – video klip, Dupliciranje sadržaja, Varijable i pozdravna poruka, Labele frejmova, Akcije prvog dugmeta, Akcije dugmeta za dupliciranje, Kontrola varijabli
 • Još ActionScript-a
  Objekat Flash, ActionScript funkcije
 • Komponente
  Pregled komponenti, Ugrađene komponente, Dodatne komponente, Komponente u korisničkom formularu
 • Predučitači
  Pregled predučitača, Jednostavan predučitač, Pokazivač napretka, Predučitač sa procentima
 • Optimizovanje i publikovanje
  Dobra praksa, Pregled protoka, Formati za publikovanje, Flash Publish Settings, HTML Publish Settings, HTML Code

 

Povezani kursevi