Sound Forge

3,480 Din.

Sound Forge je jedan od najpoznatijih programa za obradu zvuka.

 

Šifra proizvoda: 57 Kategorija:

Opis

Sound Forge je jedan od najpoznatijih programa za obradu zvuka. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate njegovu upotrebu i naučite kako se primenjuju različiti efekti, ispravljaju greške, snima i obrađuje zvuk itd. Pored toga, kurs obuhvata i teme kao što su obrada snimaka sa ploča i kaseta, kreiranje specijalnih efekata i upotreba dodatnih opcija.

 

Sadržaj

 • Uvod
  Šta je digitalni audio? Frekvencije i harmonici, Osnovne audio tehnike
 • Osnove Sound Forge-a 7
  Pomoćni meniji, Vezivanje (Docking) okvira i prečica, Otvaranje fajlova, Data Window 1-deo, Data Window 2-deo, Snimanje zvuka
 • Editovanje fajlova
  Edit meni 1-deo, Edit meni 2-deo, Rad sa semplovima, Rad sa One-Shot semplovima 1-deo, Rad sa One-Shot semplovima 2-deo, Acid Looping Tools
 • Alatke za editovanje
  Snimanje CD-a, Auto Region & Extract Regions, Popravljanje isečenog zvuka, Alatka Find, Loop Tuner i Crossfade Loop, Sinteza zvuka 1-deo, Sinteza zvuka 2-deo, Sinteza zvuka 3-deo, Prilagođavanje prikaza
 • Obrada zvuka
  Auto Trim/Crop, Bit Depth Conversion i Resampling, Channel Converter, Graphic EQ, Parametric EQ, Paragraphic EQ, Procesiranje zvuka 1-deo, Pan/Expand, Procesiranje zvuka 2-deo
 • Zvučni efekti
  Acoustic Mirror, Amplitude Modulation, Chorus 1-deo, Chorus 2-deo, Delay/Echo, Distortion, Dynamics 1-deo, Dynamics 2-deo, Flange/Wah i Gapper/Snipper, Noise Gate, Pitch Bend, Pitch Shift, Reverb, Vibrato, Wave Hammer, Plug-in Chainer
 • Dodatne opcije
  Antares Tube i Mic Modeler, Autorska prava
 • Kreiranje zvučnih efekata
  Osnove SFX-a, Kreiranje efekata
 • Obrada snimaka sa ploča i traka
  Snimci sa ploča, Restauracija sa traka 1-deo, Restauracija sa traka 2-deo, Šta dalje?

 

Povezani kursevi