3DS MAX

5,880 Din.

3DS MAX je poznat po svojoj svestranosti i jednostavnosti korišćenja.

 

Šifra proizvoda: 158 Kategorija:

Opis

Poznat po svojoj svestranosti i jednostavnosti korišćenja, 3DS MAX je vodeći paket za kreiranje digitalnog sadržaja. Bilo da vizuelizujete kompjuterski podržane forme ili animirate filmove, 3DS MAX ima moć i fleksibilnost da zadovolji kreativne potrebe vaše produkcije.

 

 

 

Sadržaj

 • Uvod
  Početak u 3ds MAX-u, Izbor radnog okruženja, Izbor podrazumevanog interfejsa i alata, Podešavanje parametara, Prikaz elemenata korisničkog interfejsa, Promena boje prikaza, Kreiranje i podešavanje foldera, Kreiranje i transformacija objekata, Prečice za navigaciju
 • Modelovanje
  Izbor jedinica i pomoćne mreže, Parametarsko modelovanje i Modifier Stack, Kloniranje objekta kao instance, Kreiranje formi i krivina, Ekstrudiranje spline-a, Subobjektne transformacije i simetrija, Aktiviranje Modeling palete, Ekstrudiranje poligona
 • Senčenje i materijali
  Izglađivanje ivica poligona, Izbor renderera, Renderovanje sa ActiveShade-om, Osvetljavanje scene, Slate Material Editor, Uređivanje fizičkog materijala, Upravljanje materijalima scene, Mapiranje materijala, Primena OSL mapa i UVW koordinata
 • Osvetljenje
  Kreiranje fotometrijskih svetala, Podešavanje intenziteta svetlosti, Podešavanje svetlosnih parametara, Prirodno dnevno svetlo
 • Raspored i animacija
  Slojevi i grupe, Povezivanje objekata i hijerarhija, Konfiguracija vremena, Kreiranje ključnih kadrova,Uređivanje ključnih kadrova, Kreiranje ključnih kadrova pomoću Set Key, Upotreba funkcije Curve Editor
 • Rendering
  Kreiranje kamere, Osnovni parametri rendera, Kadar sa sigurnosnim okvirom, Renderovanje sekvence

Povezani kursevi