Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću nacrtati nekoliko zatvorenih kontura koje predstavljaju zidove prizemlja. Za početak ću uveličati odgovarajući deo crteža i isključiti nekoliko Layer-a. To se najlakše može postići upotrebom funkcije Layer Off, pa ću zato kliknuti na ovu ikonicu i zatim selektovati elemente koji mi trenutno nisu potrebni. U ovu kategoriju spadaju unutrašnji zidovi, nameštaj, vrata, krovovi, stepenište sa ogradom i još par sitnica. Pošto sam na ovaj način sa ekrana uklonio suvišne elemente, mogu da pritisnem Enter i prekinem ovu funkciju.

Kao što vidite, zidovi su trenutno predstavljeni običnim linijama a meni je za kreiranje 3D modela potrebna zatvorena kontura koja se inače najlakše može dobiti primenom funkcije Boundary. Pre nego što pređem na crtanje novih elemenata, ja ću kreirati još jedan Layer i kao naziv uneti 3D-Walls. Nakon toga mogu da umesto podrazumevane bele, izaberem crvenu boju i jednim potezom aktiviram novi Layer. AutoCAD će ga automatski postaviti na vrh liste, jer i ovde važi pravilo da se brojevi postavljaju ispred slova.

Sada mogu da uveličam gornji levi ugao osnove i pokrenem komandu Boundary. U okviru koji sledi postoji opcija koja mi omogućava da izaberem tip objekta a to može biti region ili poligonalna linija. Pošto se moj crtež najvećim delom sastoji od običnih linija, ja ću se opredeliti za drugu mogućnost i odmah preći na sledeći korak. Od mene se sada očekuje da odredim tačku koja se nalazi u unutrašnjosti budućeg elementa pa ću u tom cilju kliknuti na dugme Pick Points i kursor postaviti između ove dve linije. Ako nakon toga pritisnem levi taster miša, na ekranu će se automatski pojaviti novi element koji tačno opisuje ivice budućeg zida. Sada treba još samo da pritisnem Enter i dovršim ovu funkciju. Na prvi pogled izgleda kao da se ništa nije dogodilo ali ako upotrebim funkciju Regen i osvežim prikaz crteža, videćete da se u levom uglu sada pojavio novi element. On ima formu zatvorene konture što znači da se lako može pretvoriti u 3D objekat.

Na isti način mogu da kreiram i ostale konture a pošto je dugme za izbor unutrašnje tačke i dalje aktivno, dovoljno je da pritisnem Enter i mišem jednostavno označim odgovarajuće tačke. Ako se pri tome pomerim na neki drugi deo crteža i nastavim sa odabirom, AutoCAD će me upozoriti da nije u mogućnosti da precizno odredi ivice buduće konture. To znači da funkcija Boundary može da barata samo sa elementima koji se trenutno nalaze na ekranu, pa moram da pritisnem Enter i dovršim ovaj ciklus. Pošto sam se u međuvremenu pomerio, mogu da ponovim isti postupak i nastavim sa dodavanjem novih kontura.

Čini mu se da će na ovom delu biti problema, jer linija koja predstavlja ivicu zida nije kompletna. Ja ću bez obzira na to pokrenuti funkciju Boundary i izabrati tačku koja se nalazi unutar zida. Kao što sam i pretpostavljao, na ekranu će se pojaviti okvir u kome me program obaveštava da nije u mogućnosti da odredi tačan oblik buduće konture. U tom slučaju mi ne preostaje ništa drugo nego da prekinem funkciju Boundary i ispravim ovaj nedostatak. Ja ću jednostavno obrisati ovaj kraći segment a zatim pokrenuti komandu Fillet i povezati preostale linije. Ako se nakon toga vratim na funkciju za kreiranje kontura i izaberem istu tačku, čitav postupak će se biti uspešno završen.

Sledeći segment je nešto složeniji jer se zid proteže skoro čitavom dužinom unutrašnjeg dvorišta. Bez obzira na to, funkcija Boundary će besprekorno odraditi svoj posao pa mogu da nastavim dalje i odmah dodam još nekoliko novih kontura. Svaka od njih predstavlja nezavisnu poli liniju, pa ne bi trebalo da bude problema sa kreiranjem 3D objekata. Na žalost, fasadni zid se trenutno nalazi van ekrana, pa moram da dovršim trenutno aktivnu komandu, pomerim prikaz čitavog crteža i zatim nastavim sa kreiranjem novih kontura. To znači da me od kraja ove lekcije deli još nekoliko klikova mišem i jedna regeneracija ekrana.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button