Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se modeluju vrata. Za početak ću aktivirati funkciju Orbit, promeniti ugao prikaza i uveličati detalj koji predstavlja otvor u fasadnom zidu. Nakon toga mogu da primenom funkcije Layer Off isključim sloj na kome se nalazi pod prizemlja. Do sada sam sve elemente razdvajao po slojevima pa ću i za vrata napraviti poseban Layer. To podrazumeva aktiviranje Layer Manager-a, izbor funkcije New i unos odgovarajućeg imena. Nakon toga treba još samo da izborom ove ikone aktiviram novi Layer i da mu promenim boju. Ja ću se ovom prilikom odlučiti za narandžastu i izborom dugmeta OK zatvoriti sve okvire.

Pri modelovanju nekih elemenata njihov prikaz u dve dimenzije vam ne može mnogo pomoći jer morate da krenete od nule. Ja ću za početak kliknuti na ovu ikonicu i uključiti funkciju Dynamic UCS. Ukoliko kod vas ona nije dostupna, kliknite na ikonu koja se nalazi u krajnjem desnom uglu ekrana i iz menija izaberite odgovarajuću opciju. Nakon toga mogu da pokrenem komandu Rectangle i kursor postavim na površinu koja predstavlja fasadni zid. AutoCAD će se automatski prilagoditi novim parametrima, što znači da će ravan na kojoj se crta biti privremeno prebačena u vertikalni položaj. Ako sada nastavim sa crtanjem novog elementa, on će se pojaviti na fasadnom zidu a to sam i želeo da postignem. Ova funkcija je vrlo zgodna pa ću nakon svake promene prikaza biti u prilici da izaberem novu površinu za crtanje.

Pošto sam ova dva pravougaonika nacrtao samo kao ilustraciju, ja ću ih obrisati i preći na nešto konkretnije. U ovom slučaju to znači da mi je potreban element čija se početna tačka nalazi u donjem levom uglu a suprotna na sredini gornje ivice ovog otvora. Prema onome što se može videti iz osnove, ova vrata su jednim delom zastakljena, što znači da moram da upotrebim funkciju Offset i definišem unutrašnju ivicu okvira. Ako ove dve poligonalne linije pretvorim u tzv. Region, biće mi mnogo lakše da od njih napravim 3D objekat. Zato ću preko tastature pokrenuti odgovarajuću komandu, selektovati oba okvira i pritisnuti Enter. Pošto sam na ovaj način linijske elemente pretvorio u površinske, mogu da pokrenem funkciju Subtract i od većeg okvira oduzmem ovaj manji. Ako nakon toga upotrebim i funkciju Extrude, na ekranu će se pojaviti skoro gotova vrata.

Za staklo mi je potreban novi Layer, pa ću se zato vratiti na Layer Manager i kreirati sloj pod nazivom 3D-Glazing. Nakon toga treba još samo da ga aktiviram i da mu dodelim plavu boju. Za crtanje novog elementa ću ponovo upotrebiti komandu Rectangle a ako se ispostavi da funkcija Dynamic UCS nije u stanju da pronađe odgovarajuću ravan, jednostavno uveličajte element za koji želite da se vežete. Ja ću bez većih problema nacrtati odgovarajući okvir a zatim primeniti funkciju Extrude i  pretvoriti ga u sasvim tanku prizmu. Pošto se staklo obično nalazi na sredini okvira, ja ću pokrenuti komandu Move i uz pomoć funkcije Ortho još malo pomeriti ovaj element.

Da bi ovaj zastakljeni okvir zaista mogao da se nazove vratima, nedostaje mu još samo kvaka. Pre nego što upotrebim neku od funkcija za crtanje, ja ću pokrenuti komandu Layer Make Current i jednim potezom promeniti aktivan sloj. Nakon toga mogu da uz pomoć funkcije Sphere nacrtam jednu loptu i pri tome kao centar izaberem tačku koja se nalazi u donjem desnom uglu okvira. Njen prečnik mora da bude relativno mali a ja ću se ovom prilikom odlučiti za 3 jedinice. Ako je zatim pomerim za 2 jedinice u levo i 42 na gore, ovaj element će zaista početi da liči na kvaku. Na kraju treba još samo da je malo odmaknem prema napred i povežem sa okvirom.

Pošto sam na ovaj način dovršio jedno krilo, ostatak vrata mogu da kreiram na vrlo jednostavan način. Dovoljno je da pokrenem komandu Mirror, selektujem ovaj element i jednim potezom nacrtam njegovu sliku u ogledalu. Obzirom da se vrata obično nalaze malo dublje unutar fasadnog zida, treba još samo da ih odmaknem od spoljne ivice i na taj način dovršim crtanje ovog elementa.  

Radi lakše manipulacije, predlažem vam da elemente koji se sastoje od više različitih delova povežete u grupe a to se može uraditi primenom istoimene komande. Nju možete pokrenuti i preko tastature i zatim jednostavno selektovati sve elemente koji treba da se nađu u sastavu buduće grupe. Nakon toga vam neće biti teško da njen sadržaj iskopirate na još nekoliko lokacija i za tili čas kompletirate ovu fasadu.

Pošto ista ovakva vrata postoje i na drugoj strani, ja ću napraviti još jednu kopiju a zatim je okrenuti za 90 stepeni i postaviti na odgovarajuću poziciju. Da bi sve bilo onako kako treba, moram da ponovim poslednji korak i čitava vrata pomerim još malo dublje ka unutrašnjosti objekta.

Sada imam sve što mi je potrebno da dovršim još jednu fasadu pa ću u nekoliko poteza popuniti ove praznine i proveriti da li su svi elementi na svom mestu. Izgleda da je sve u redu, osim što ovde postoji otvor koji može da primi samo jedno krilo. To naravno ne znači da moram da krenem od početka, jer uvek mogu da iskoristim neki od postojećih objekata. Da bih vam to i dokazao, ja ću iskopirati jedna dupla vrata i obrisati onaj deo koji mi nije potreban. Obzirom da je ovde reč o grupi, moram da pre selekcije pritiskom na tastere Control+H privremeno isključim povezivanje i da ga nakon brisanja suvišnih elementa ponovo uključim. Na kraju treba još samo da ono što je ostalo postavim na odgovarajuću poziciju i proverim da li je sve na svom mestu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button